ครม. ขยายเวลา ลดภาษีสรรพสามิต ดีเซล ประมาณ 5 บาทต่อลิตร ไปอีก 2 เดือน

ชาวดีเซลเฮกันได้ต่อ! หลังเมื่อวาน (15 พ.ย. 65) ครม. เคาะให้ ลดภาษีสรรพสามิต ในกลุ่มน้ำมันดีเซล ลงประมาณ 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน
ครม. ขยายเวลา ลดภาษีสรรพสามิต ดีเซล ประมาณ 5 บาทต่อลิตร ไปอีก 2 เดือน

ครม. ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลประมาณ 5 บาทต่อลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ย. 65 - 20 ม.ค. 66

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (15 พ.ย. 65) โดยกล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน ปรับลดประมาณ 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดประมาณการการสูญเสียรายได้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลดลงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยการดำเนินการมาตรการภาษีในครั้งนี้ เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน จึงคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะเป็นการช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจนกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้

คลิปอีจันแนะนำ
2 ตำรวจยศใหญ่ เมืองชล เอี่ยวสลับตัวผู้ต้องหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co