เช็กเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน

ลุ้น! กระทรวงการคลังประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ผ่าน - ไม่ผ่าน รอบตัดสินเดือนมกราคม 2566
เช็กเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน

ภายในเดือน ม.ค.66 กระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ 2566 หลังจากเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -31 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ 2566 ยังไม่มีการระบุวันว่าจะประกาศผลวันไหน ซึ่งเมื่อประกาศผลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่ร่วมโครงการ และจะสามารถใช้บัตรประชาชนรูดซื้อของได้ หากประกาศผล ผู้ที่ไม่ผ่าน ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ โดยรายละเอียดกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว”

-มีจำนวนทั้งสิ้น 20,708,258 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว -พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,162,254 ราย (คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

-ผู้ลงทะเบียน “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,546,004 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติโดยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566  สถานะผ่าน – ไม่ผ่าน

วิธีเช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. ไปที่เว็บไซต์โครงกรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง https://welfare.mof.go.th/

2. กดปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

3. ที่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) โดยให้กรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุดและยังไม่หมดอายุ ในกรณีไม่ทราบวันเกิด / เดือนเกิด ให้เลือก "ไม่ทราบวันเกิด" / "ไม่ทราบเดือนเกิด"

4. กดปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูล"

5. ระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน

คลิปอีจันแนะนำ
ไม่กล้าทุบกระปุกออมสินหมู กลัวหมูเจ็บ!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co