แบงก์ออมสิน เปิดฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน รับเต็มไม่เสียภาษี

แบงก์ออมสิน เปิดฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.05% ต่อปี รับเต็มไม่เสียภาษี
แบงก์ออมสิน เปิดฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน รับเต็มไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยสูง ไม่เกรงใจใคร ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ฝากเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.05% ต่อปี รับเต็มไม่เสียภาษี 

โดยมีเงื่อนไขการฝาก ดังนี้ 

1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท  

2. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด  

3. ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  

4. บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  

5. เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก  

เงื่อนไขการถอน 

1. ถอนครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ 

2. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 13 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก 

ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 66 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
รูปใบสุดท้าย หนูได้ถ่ายกับแม่แล้วนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co