กกพ.เปิดฟังความเห็น ค่าไฟงวดสุดท้ายปี 66 ถูกสุด 4.45 บ. แพงสุด 6.28 บ.

'กกพ.' เริ่มแล้ว! 7-21 ก.ค.66 เปิดฟังความเห็น ค่าไฟ งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 ถูกสุด 4.45 บ. แพงสุด 6.28 บ. ก่อนประกาศใช้จริงปลายเดือน ก.ค.66 นี้
กกพ.เปิดฟังความเห็น ค่าไฟงวดสุดท้ายปี 66 ถูกสุด 4.45 บ. แพงสุด 6.28 บ.

จากปัจจัยทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลกเริ่มคลายตัว รวมทั้งแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในตลาดโลกที่แกว่งตัวในระดับต่ำ ทำให้การนำเข้า LNG เพื่อมาทดแทนก๊าซธรรมชาติทางท่อที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ยังคงมีภาระที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ต้องแบกรับจากภาระต้นทุนราคา LNG ในช่วงวิกฤตพลังงานมากกว่าแสนล้านบาท แทนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องทยอยจ่ายคืน

ส่งผลให้ทางเลือกค่าเอฟทีที่ต่ำสุดที่ 66.89 สตางค์ต่อหน่วยหรือค่าไฟฟ้า 4.45 บาทต่อหน่วยตามที่ กฟผ. เสนอ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ 7-21 ก.ค.66 ก่อนประกาศใช้จริงปลายเดือน ก.ค.66 นี้

ทั้งนี้ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 32/2566 (ครั้งที่ 860) เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 มีมติรับทราบภาระต้นทุนค่าเอฟทีประจำรอบเดือน ม.ค.-เม.ย.66 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66

พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ดังนี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

กรณีที่ 1 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งหมด) ค่าเอฟทีเรียกเก็บประจำงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 จำนวน 249.81 สตางค์ต่อหน่วย แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 จำนวน 28.58 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระเงินที่ กฟผ. กู้มา เพื่อตรึงค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ก.ย.64-เม.ย.66 คิดเป็นเงินจำนวน 135,297 ล้านบาท

เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.28 บาทต่อหน่วย ตามรายงานการคำนวณตามสูตรเอฟที

กรณีที่ 2 (ตรึงค่าเอฟทีเท่ากับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค.66) ค่าเอฟทีเรียกเก็บประจำงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 จำนวน 91.19 สตางค์ต่อหน่วย แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 จำนวน 28.58 สตางค์ต่อหน่วย และทยอยชำระเงินที่ กฟผ. กู้มาเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ก.ย.64-เม.ย.66 จำนวน 38,291 ล้านบาท

เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น โดยคาดว่า ณ สิ้นเดือน ธ.ค.66 มีภาระหนี้คงเหลือที่ต้องชำระคืนให้ กฟผ. 97,006 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คงเดิมที่ 4.70 บาทต่อหน่วย

กรณีที่ 3 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 5 งวด) ค่าเอฟทีเรียกเก็บประจำงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 จำนวน 66.89 สตางค์ต่อหน่วย แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 จำนวน 28.58 สตางค์ต่อหน่วย และทยอยชำระเงินที่ กฟผ. กู้มาเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ก.ย.64-เม.ย.66

โดยแบ่งเป็น 5 งวดๆ ละ 23,428 ล้านบาท โดยคาดว่า ณ สิ้นเดือน ธ.ค.66 มีภาระหนี้คงเหลือที่ต้องชำระคืนให้ กฟผ. 111,869 ล้านบาท ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับลดลงเป็น 4.45 บาทต่อหน่วย ตามข้อเสนอของ กฟผ.

แนวทางการปรับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
แนวทางการปรับค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

นายคมกฤช กล่าวว่า สำหรับผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ทั้ง 3 กรณีที่กล่าวข้างต้นนั้นเป็นไปตามการประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิง โดย ปตท. และ กฟผ. นำประมาณการดังกล่าวมาคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้จัดทำสรุปสมมุติฐานที่ใช้การประมาณการค่าเอฟทีในรอบคำนวณเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 เทียบกับการคำนวณในปีฐาน พ.ค.-ส.ค.58 และรอบประมาณการค่าเอฟทีเดือน พ.ค.-ส.ค.66 ซึ่งมีรายละเอียดตามในตารางดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ทั้งนี้ นายคมกฤช ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร (Spot LNG) ที่ลดลงในรอบ พ.ค.-ส.ค.66 ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อค่าประมาณการค่าเอฟที ในงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.66 ถึงแม้ว่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นแต่จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมา ประกอบกับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณก๊าซที่ส่งให้ภาคไฟฟ้ามีจำนวนจำกัด

นอกจากนี้ การเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของยุโรปส่งผลให้ความต้องการใช้ LNG เพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลต่อราคา LNG ในตลาดเอเชีย สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ ปตท. กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การผลิตและใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในรอบเดือนก.ย.-ธ.ค.66 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 7-21 ก.ค.66 ก่อนที่จะมีการสรุปและประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

กกพ.เปิดฟังความเห็น ค่าไฟงวดสุดท้ายปี 66 ถูกสุด 4.45 บ. แพงสุด 6.28 บ.
ค่าไฟ เดือน พ.ค.-ส.ค.ขึ้นที่ 4.77 บาทต่อหน่วย
กกพ.เปิดฟังความเห็น ค่าไฟงวดสุดท้ายปี 66 ถูกสุด 4.45 บ. แพงสุด 6.28 บ.
ดราม่าสนั่น ชาวเน็ตไม่ทน #ค่าไฟ เดือน เม.ย.66 ขึ้นเท่าตัว
กกพ.เปิดฟังความเห็น ค่าไฟงวดสุดท้ายปี 66 ถูกสุด 4.45 บ. แพงสุด 6.28 บ.
ร้อนนี้ 'บัตรคนจน' อย่าพลาด ลงทะเบียนรับส่วนลด ค่าน้ำ-ค่าไฟ
คลิปอีจันแนะนำ
สุดช็อก ซื้อโซฟา ได้ของสมนาคุณแบบไม่ทันตั้งตัว!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co