ธุรกิจกลางคืน ยื่น 8 ข้อเรียกร้อง หลังรัฐสั่งปิด สถานบันเทิง แต่ไร้เยียวยา !

ตัวแทนสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพ ธุรกิจกลางคืน ยื่นจดหมายเปิดผนึก 8 ข้อเรียกร้อง หลังรัฐสั่งปิด สถานบันเทิง ช่วงโควิด แต่ไร้เยียวยา !
ธุรกิจกลางคืน ยื่น 8 ข้อเรียกร้อง หลังรัฐสั่งปิด 
สถานบันเทิง แต่ไร้เยียวยา !
ภาพ อีจัน

วันนี้ (17 มิ.ย.64) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา (เกียกกาย) นายนนทเดช บูรณะสิทธิพร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืน ตัวแทนสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิง ยื่นจดหมายเปิดผนึก กรณีการขอมาตรการผ่อนปรนและมาตรการเยียวยา ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีตัวแทนพรรคฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลเข้ารับหนังสือ

นายนนทเดช บูรณะสิทธิพร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืน
นายนนทเดช บูรณะสิทธิพร ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนภาพจากอีจัน

นายธัญญ์ปิติ ปภัสสุรีย์โชติ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจกลางคืน เผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกที่ 3 ทาง ศบค.ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กำหนดให้มีการปิดสถานบริการ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค, การพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการและการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ

ตัวแทนกลุ่มธุรกิจกลางคืน
ตัวแทนกลุ่มธุรกิจกลางคืน ภาพจากอีจัน

จากคำสั่งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงทั้งหมด ซึ่งไม่ได้มีแต่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการเท่านั้น แต่รวมไปถึงลูกจ้างทุกประเกททั้งที่เข้าระบบประกันสังคม และกลุ่มอาชีพอิสระที่รับค่าจ้างแบบรายวัน เช่น นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานเชียร์สินค้า พนักงานโบกรถ พ่อค้า แม่ค้าที่ขายของในตลาดกลางคืน ร้านอาหารข้างทางต่าง ๆ เป็นต้น

สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือ
สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือภาพจากอีจัน

ซึ่งที่ผ่านมายังมีผู้ได้รับผลกระทบ และไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาจากภาครัฐได้อย่างครบถ้วน ทางสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง จึงมีข้อสรุปร่วมกันที่จะขอเข้า ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง "แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง"

โดยแนวทางการช่วยเหลือกลุ่ม ธุรกิจกลางคืน และ ธุรกิจบันเทิง มี 8 ข้อ ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งปิด สถานบันเทิง แบบเหมารวม

2. ขอให้มีคำสั่งปลดล็อคเพื่อให้ ธุรกิจกลางคืน และ ธุรกิจบันเทิง ได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 ก.ค. 64 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

3. ผ่อนปรนให้สามารถขาย แอลกอฮอล์ เพื่อบริโภคในร้านค้าได้

4. ผ่อนปรนให้มีการจัดงานมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค. เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

5. พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และหรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็วที่สุด

6. พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจน เรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และหรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ

7.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และหรือประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจ ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะ พูดคุย ในกระบวนการการออกมาตรการและนโยบายต่างๆ

8.เปิดช่องทางสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน

การยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือ
การยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือภาพจากอีจัน

ซึ่งที่ผ่านมาคลัสเตอร์แคมป์คนงาน คลัสเตอร์ตลาด ห้างสรรพสินค้า ถูกสั่งปิดและทำความสะอาด และได้กลับมาเปิด แต่ในส่วนของธุระกิจกลางคืนถูกสั่งปิดแบบไม่มีกำหนดต้องรอคำสั่งภาครัฐ และไม่ได้รับการเยียวยา ฝากภาครัฐขับเคลื่อน ธุรกิจกลางคืน ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศ เพราะนอกจากนักท่องเที่ยว จะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เวลากลางวันเท่านั้น แต่ในช่วงกลางคืนก็ยังมี นักท่องเที่ยว ออกมาเสพศิลป์ และความสนุกสนานใน สถานบันเทิง อีกด้วย

ธุระกิจกลางคืนถูกสั่งปิดแบบไม่มีกำหนดต้องรอคำสั่งภาครัฐ และไม่ได้รับการเยียวยา
ธุระกิจกลางคืนถูกสั่งปิดแบบไม่มีกำหนดต้องรอคำสั่งภาครัฐ และไม่ได้รับการเยียวยาภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co