ครม.ให้ผ่านฉลุย จ่ายเงินเยียวยา 8 พัน ให้ผู้ประกันตนม.33

เคาะเเล้ว! ครม.เห็นชอบ ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา 8 พันบาท ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ว่างงานจากโควิด-19
ครม.ให้ผ่านฉลุย จ่ายเงินเยียวยา 8 พัน ให้ผู้ประกันตนม.33

จากกรณีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) เรียกประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา หารือการเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ 62% ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,080 -8,000 บาท ซึ่งวันนี้จะมีการหารือร่วมกับ ครม.อีกครั้งหลังจากนั้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ภาพจากอีจัน
ล่าสุดวานนี้ (15 เม.ย. 2563) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่าในประเด็นดังกล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือถูกกักตัวเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วันเช่นกัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co