สนธิรัตน์ ขอบคุณ ครม. รับข้อเสนอลดค่าไฟ 3 เดือน

สนธิรัตน์ ขอบคุณ ครม. รับข้อเสนอลดค่าไฟ 3 เดือน

รมว.พลังงาน เผย ครม. รับทราบมาตรการลดค่าไฟ 3 เดือน ช่วยประชาชนช่วงโควิด-19

21 เมษายน 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้โพสต์ข้อความลงบนเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า

ภาพจากอีจัน
“วันนี้ผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี และ ครม. ที่มีมติรับทราบข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทรวงพลังงานได้เสนอ ครม. หลังจากนี้ ทาง กกพ. ก็จะเดินหน้าตามมาตรการที่ได้เสนอ ครม. ต่อไปครับ”
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอมาตรการ การช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีดังนี้
1. กลุ่มครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณไม่มาก (ที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์) ขยายให้ใช้ไฟฟรีเพิ่มเป็น 150 หน่วย (จากเดิมที่กำหนดให้ใช้ไฟฟรีได้ 90 หน่วย) โดยพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 10 ล้านครัวเรือน
2. กลุ่มครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าระดับปานกลาง (ที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกินกว่า 5 แอมป์) โดยประชาชนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ซึ่งเราจะช่วยค่าไฟฟ้าส่วนเกินจากฐานเดิมที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ใน 3 อัตรา คือ
-กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่เดือนมีนาคม ใช้ไฟไม่เกิน 800 หน่วย กลุ่มนี้จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเราให้ส่วนต่างที่ใช้ในเดือนมีนาคม ที่เกินจากของเดิมแต่ไม่เกิน 800 หน่วย ฟรี ตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟ 200 หน่วย เดือนมีนาคม ใช้ไฟ 600 หน่วย ท่านก็จะถูกคิดค่าไฟเพียง 200 หน่วย เพราะรวมแล้วท่านใช้ไฟไม่เกิน 800 หน่วย
-กลุ่มที่สอง กลุ่มที่เดือนมีนาคม ใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย กลุ่มนี้จะเอาของเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ มาลบส่วนที่เกินมา คือเป็นหน่วยเท่าไหร่ ก็จะหักการใช้ให้ 50% แล้วนำมาบวกกับฐานของการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์ รวมเป็นก้อนที่จะใช้มาคิดค่าไฟในเดือนมีนาคม ตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟ 200 หน่วย เดือนมีนาคม ใช้ไฟ 1,200 หน่วย ท่านก็จะถูกคิดค่าไฟเพียง 700 หน่วย (200 หน่วยฐานเดือนกุมภาพันธ์ + 500 หน่วย (1,000 หาร 2 (ลด 50%))
-กลุ่มที่สาม กลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3,000 หน่วย กลุ่มนี้จะเอาของเดิมในเดือนกุมภาพันธ์ มาลบส่วนที่เกินมา คือเป็นหน่วยเท่าไหร่ ก็จะหักการใช้ให้ 30% แล้วนำมาบวกกับฐานของการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์ รวมเป็นก้อนที่จะใช้มาคิดค่าไฟในเดือนมีนาคม ตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟ 1,200 หน่วย เดือนมีนาคม ใช้ไฟ 3,200 หน่วย ท่านก็จะถูกคิดค่าไฟเพียง 2,600 หน่วย (1,200 หน่วยฐานเดือนกุมภาพันธ์ + 1,400 หน่วย (2,000 ลด 30%))
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ซึ่งการคำนวณค่าไฟแบบนี้จะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้มาก โดยมาตรการทั้งหมดนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทั้งนี้ในส่วนของเดือนมีนาคม หรือเมษายน ในบางกรณีที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น เราจะคืนค่าไฟในรอบบิลต่อๆ ไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co