ธ.อิสลามฯ ออกสินเชื่อหนุนมาตรการ Soft Loan 2% นาน 2 ปี ช่วงผู้ประกอบการ SMEs

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศ ออกสินเชื่อสนับสนุนมาตรการ “Soft Loan 2% นาน 2 ปี” ของแบงก์ชาติ พร้อมฟรีกำไร 6 เดือนแรก ช่วยผู้ประกอบการ SMEs
ธ.อิสลามฯ ออกสินเชื่อหนุนมาตรการ Soft Loan 2% นาน 2 ปี ช่วงผู้ประกอบการ SMEs

วันนี้ (28 เม.ย. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกสินเชื่อสนับสนุนมาตรการ Soft Loan อัตรากำไรต่ำเพียง 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมปลอดชำระเงินต้นและกำไร 6 เดือนแรก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ Soft Loan 2% ต่อปีนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่กับลูกค้าเดิมของธนาคาร ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน ในรูปแบบ Term Financing และ Revolve Financing ระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 2 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดอัตรากำไร 2% ต่อปี นาน 2 ปี พร้อมฟรีกำไร 6 เดือนแรก กรณี Term Financing ปลอดชำระเงินต้นได้นานสูงสุด 12 เดือน ซึ่งลูกค้าสามารถใช้หลักประกันเดิมและไม่ต้องประเมินใหม่ นอกจากนี้ ยังมียกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อีก

ส่วนคุณสมบัติของลูกค้าผู้ขอสินเชี่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด อาทิ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารในกลุ่มวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็น NPF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแลบัญชีของท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302

ภาพจากอีจัน

อย่างไรก็ตามจันอยากฝากไว้ว่า ช่วงนี้หลายๆ ธนาคารออกสินเชื่อช่วย ประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 จำนวนมาก หากทำการกู้แล้วต้องคำนวณรายได้สำหรับการใช้หนี้ย้อนหลังอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เป็นภาระในภายภาคหน้านะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co