ดูให้ชัดๆ! เปิดเงื่อนไข รัฐบาลแจกให้ 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง รัฐบาลแจกให้ 3,000 บาท แต่มีเงื่อนไขที่คุณต้องรู้ ก่อนเปิดลงทะเบียน ต.ค. 63 นี้
ดูให้ชัดๆ! เปิดเงื่อนไข รัฐบาลแจกให้ 3,000 บาท โครงการคนละครึ่ง

กรณีกระทรวงการคลัง เสนอมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ต่อคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.)
โดย นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ศบค. “เห็นชอบมาตรการดังกล่าว” โดยรัฐฯ จะแจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนเพื่อนำไปใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ


ทำความเข้าใจ โครงการกันก่อน?
โครงการ “คนละครึ่ง” รัฐบาลแจกเงิน 3,000 บาทก็จริง แต่เงินจะโอนเข้าสู่ “แอปเป๋าตัง” และคุณก็ต้องมีเงิน 3,000 บาท อยู่ในแอปด้วย คือเราต้องออกคนละครึ่งกับรัฐบาล
สำหรับใครที่คิดว่า จะรอใช้เงินที่รัฐบาลแจกให้ 3,000 บาท ไปซื้อของ ต้องฝันสลายเลยนะคะ ถ้าคุณไม่มีเงินตัวเอง 3,000 บาท ในแอปเป๋าตัง คุณก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้เลย เพราะการซื้อของจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปเท่านั้นใครบ้างที่สามรถเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับเงิน 3,000 บาท?
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย จำนวน 15 ล้านคน
3. ร้านค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอย 80,000 ร้าน


การใช้จ่ายต้องทำอย่างไร?
1. ใช้ได้ ตั้งแต่ 100 – 250 บาท ต่อวัน
2. ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 63

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ประชาชนและร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียน ภายในเดือน ต.ค. 63 นี้

อีจัน
www.ejan.co