ครม.เคาะแล้ว เพิ่มวงเงิน 500 บาท 3 เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เฮลั่น! ครม. เห็นชอบมาตรการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ต.ค-ธ.ค.นี้
ครม.เคาะแล้ว เพิ่มวงเงิน 500 บาท 3 เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้!
ครม.เคาะแล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

วานนี้ 29 ก.ย. 2563 ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังการซื้อและการบริโภคภายในประเทศให้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนจน จะเป็นการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 300 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมตัวไปเช็กยอดเงินในบัญชีกันได้เลย แต่ยอดเงินที่ได้มาไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสด และสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะ ต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้น
ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บาท จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 200 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท

สรุปก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม1,500 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้

ภาพจากอีจัน
ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุม ศบศ.ว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการดูแลเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนของภาครัฐ ให้การลงทุนในประเทศมีความต่อเนื่อง ซึ่งหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเช่นกัน
โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน โดยมีการให้เงินเพิ่มอีก 500 บาท /ต่อ/ เดือน จำนวน 3 เดือนเริ่มเดือน 1 ต.ค. -31 ธ.ค. ใช้งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co