เช็กเลย ! สิทธิ “ บัตรคนจน ” ตลอดธันวาคม 63

อย่าพลาดเลย ! เช็กให้ดี สิทธิประโยชน์ “ บัตรคนจน ” ตลอดธันวาคม 63
เช็กเลย ! สิทธิ “ บัตรคนจน ” ตลอดธันวาคม 63

ขึ้นเดือนใหม่แล้ว ใครถือ “ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “ บัตรคนจน ” มาเช็กสิทธิประโยชน์กันค่ะ

1 ธันวาคม 63 พอขึ้นเดือนใหม่ปุ๊ป หลายคนที่ถือ บัตรคนจน คงเฝ้ารอกันอยู่ไม่น้อย เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ในบัตรหลายอย่าง ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกระเป๋า ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือ บัตรคนจน กว่าล้านคน


ภาพจากอีจัน
“ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ “ บัตรคนจน ” ได้รับสิทธิประโยชน์ ถึง 5 อย่าง ตลอดเดือน ธันวาคม 2563
1. วงเงินสำหรับซื้อสินค้า 700 - 800 บ. (ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย สำหรับวงเงินที่ได้เพิ่ม 500 บ. จากเดิมที่ได้รับ 200 - 300 บ. ในการซื้อค้า)
2. ค่าเดินทาง รถสาธารณะ 500 บาท
3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)
4. เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง หากผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการใช้ ต้องแจ้งที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่ของท่านก่อน)
5. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท (1 ครัวเรือนใช้ได้ 1 สิทธิ และต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ใช้สิทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่อง หากผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิและต้องการใช้ ต้องแจ้งที่สำนักงานประปาในพื้นที่ของท่านก่อน)
ภาพจากอีจัน

อย่าลืมใช้สิทธิ บัตรคนจน กันนะคะ สิทธิประโยชน์ในบัตร สามารถใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้น หากลืมใช้จะไม่สามารถสมทบเพิ่มในเดือนถัดไปได้

ด้วยความหวังดีจากจัน ><<br>

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co