ชาวสวนยาง ยิ้ม รัฐบาลไฟเขียว ธ.ก.ส. จ่าย ประกันรายได้ยางพารา

ชาวสวนยางยิ้มรับปีใหม่ ! รัฐบาลไฟเขียว ธ.ก.ส. เตรียมจ่าย ประกันรายได้ยางพารา งวดแรก ภายใน 12 ธ.ค. นี้
ชาวสวนยาง ยิ้ม รัฐบาลไฟเขียว ธ.ก.ส. จ่าย ประกันรายได้ยางพารา

วานนี้ (7 ธ.ค.63) ไทยคู่ฟ้า เผย รัฐบาลอนุมัติ จ่ายค่าส่วนต่างราคายาง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ให้ทั้งกลุ่มบัตรสีเขียวและสีชมพู ที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8 ล้านรายทั่วประเทศ โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 63 นี้ และจะโอนครั้งต่อๆ ไปในเดือนถัดไปจนครบ 6 งวด 6 เดือน
การชดเชยส่วนต่างราคายางครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตกจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – มี.ค. 64 โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย
โดยราคายางที่ใช้ประกันรายได้
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก.
2. น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กก.
3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กก.
เงื่อนไข คือ ยางแห้ง 20 กก./ไร่/เดือน ยางก้อนถ้วย 40 กก./ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวน 60% คนกรีดยาง 40% โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน
หากใครมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ

อีจัน
www.ejan.co