กรุงไทย-เครดิตบูโร เปิดตรวจเครดิตบูโร บนแอปเป๋าตังได้แล้ว

ชีวิตดีขึ้น 100% 'กรุงไทย-เครดิตบูโร' เปิดตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง ได้แล้ว
กรุงไทย-เครดิตบูโร เปิดตรวจเครดิตบูโร บนแอปเป๋าตังได้แล้ว

'เครดิตบูโร' เป็นหน่วยงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการกู้ยืมและการชำระหนี้ จากผู้กู้ในบริษัทการเงินที่เป็นสมาชิก และเมื่อสมาชิกขอเรียกดูข้อมูล ทางหน่วยงานเครดิตบูโรจะเปิดเผยรายงานข้อมูลเครดิตไปยังสมาชิก ซึ่งในประเทศไทยมี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นบริษัทข้อมูลเครดิตที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการข้อมูลเครดิต

ซึ่งการให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน แก่ทั้งบุคคลธรรดาหรือนิติบุคคล จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนตัว เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างเพียงพอว่ามีประวัติอย่างไร และรายการหนี้อยู่กับบริษัทการเงินอื่นเท่าไร

โดยข้อมูลเครดิตที่เพียงพอจะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้กู้ ในการคัดกรองผู้กู้ และประเมินความน่าเชื่อถือในความสามารถในการชำระเงินกู้คืน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูง และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการผิดนัดชำระหนี้

ตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
ตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง

ซึ่งล่าสุด 'ธนาคารกรุงไทย' ร่วมกับ เครดิตบูโร ให้บริการตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ผ่านเป๋าตังเปย์ ซูเปอร์วอลเล็ตยอดนิยมของคนไทย บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพิ่มช่องทางให้ประชาชนตรวจสุขภาพทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ครบทุกข้อมูลสินเชื่อ ทุกสถานะบัญชี ป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน เลือกรับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง หรือรับผลทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ ยกระดับบริการเพื่อให้ประชาชน ตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายในทุกช่องทางของธนาคาร ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัล

ขั้นตอนตรวจเครดิตบูโรผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทำได้โดย คลิกที่ 'เป๋าตังเปย์' และเลือก 'ตรวจเครดิตบูโร'ซึ่งประชาชนสามารถเลือกรายงานข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ 1.ข้อมูลเครดิต 2.ข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต (เครดิตสกอริ่ง

โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับรับรายงานทางไปรษณีย์ 150 บาท รับทางอีเมล 150 บาท และตรวจเครดิตบูโร กับเครดิตสกอริ่ง 200 บาท

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ncb.co.th หากพบปัญหาในการรับข้อมูลเครดิต ติดต่อ consumer@ncb.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
ตรวจเครดิตบูโร ผ่านเป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
คลิปอีจันแนะนำ
นาทีชีวิต! สาวท้องแก่ ได้รับยาผิด ชีวิตเกือบไม่รอด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co