ราคาน้ำมัน 'เบนซิน' ทุกชนิดลดสูงสุด 2.50 บ. นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.66

ข่าวดีไม่แผ่ว! 7 พ.ย.66 เป็นต้นไป ราคาน้ำมัน 'เบนซิน' ทุกชนิด ลดสูงสุด 2.50 บ. นาน 3 เดือน หลังปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ราคาน้ำมัน 'เบนซิน' ทุกชนิดลดสูงสุด 2.50 บ. นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.66

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 31 ต.ค.66 ปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันเบนซินลง 0.15-1 บาทต่อลิตร ตามสัดส่วนเนื้อน้ำมันเบนซินที่ผสม ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67 นั้น

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่า ที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้ (2 พ.ย.66) เห็นชอบให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล E10-91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร

และยังลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล E10-95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ลงตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลงตามแนวนโยบายของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่จะส่งผ่านให้การลดภาษีสรรพสามิต ไปลดราคาขายปลีกให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งลดราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ลงมากกว่าอัตราภาษีน้ำมันที่สรรพสามิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งการปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินในครั้งนี้จะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.66 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร

  • น้ำมันเบนซิน ULG 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลดลงประมาณ 1 บาทต่อลิตร

  • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ลดลงประมาณ 80 สตางค์ต่อลิตร

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปัจจุบันแม้ว่าฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะยังคงติดลบ แต่สถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นหลังจากได้เงินกู้ยืมเข้ามาเติมในระบบ แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีความผันผวนด้วยปัจจัยกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก และความกังวลในเศรษฐกิจที่ยังคงถดถอย ตลอดจนความไม่สงบจากการสู้รบ ทำให้สภาพคล่องของกองทุนยังมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง จึงทำการปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซินดังกล่าว สำหรับฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 29 ต.ค.66 ติดลบ 74,292 ล้านบาท แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน 28,938 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG 45,354 ล้านบาท

"การลดราคาน้ำมันเบนซินทุกประเภทในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชน ทั้งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร รวมทั้งการลดค่าไฟให้เหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ การลดราคาน้ำมันเบนซินจะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.66 ที่จะถึงนี้ จึงอยากขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการ เตรียมน้ำมันแต่ละชนิดให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอให้ประชาชนตรวจสอบการเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้ โดยดูได้จากฝาช่องเติมน้ำมัน คู่มือการใช้รถยนต์ หรือสอบถามที่ศูนย์บริการ เพราะหากเติมผิดประเภทอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์ได้" นายประเสริฐ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ราคาน้ำมัน 'เบนซิน' ทุกชนิดลดสูงสุด 2.50 บ. นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.66
ครม.เอาใจสุดๆ ลดแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.66
ราคาน้ำมัน 'เบนซิน' ทุกชนิดลดสูงสุด 2.50 บ. นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.66
'พีระพันธ์ุ' เล็งชง ครม. รอบหน้า ลดแก๊สโซฮอล์ลง 2.50 บ. นาน 3 เดือน
คลิปอีจันแนะนำ
คำถามบีบหัวใจแม่ ทำไมลูกสาวเหมือนมนุษย์ต่างดาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co