เช็กเลย! เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย. 65

ชาวนาเฮ! จุรินทร์ เผย เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว โอนเข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย. 65
เช็กเลย! เงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชีวันนี้ 24 พ.ย. 65

24 พ.ย. 65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวการจ่ายเงินโครงการ ประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประกันรายได้เกษตรกร คือพืช 5 ชนิด ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด ได้เดินหน้ามาถึงปีที่ 4 โดยวันนี้จะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการคู่ขนานหรือมาตรการคู่ขนานที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาด เริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ตนขอแสดงความยินดีกับชาวนาทุกคนที่รอคอย ทั้งเงินส่วนต่าง มาตรการคู่ขนาน และเงินไร่ละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องจ่ายงวดแรกตั้งแต่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต้องใช้เวลา ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ถึงเวลาแล้ว จ่ายเงินทีเดียว 6 งวด จากนี้จะไปเริ่มงวดที่ 7 ต่อไป จนถึงงวดที่ 33

สำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 65 และภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-28 ก.พ. 66 งบประมาณทั้ง 3 โครงการทั้งเงินส่วนต่าง จากโครงการประกันรายได้ ไร่ละ 1,000 บาท และมาตรการคู่ขนานรวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของทั้งหมด

ซึ่งการช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการ จะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,083 ล้านบาท โอนงวดแรกวันนี้ งวดที่สองวันพรุ่งนี้ และถัดไปรวม 5 งวด โดยจ่ายวันที่ 24-28 พ.ย.นี้

งวดที่หนึ่ง โอนให้เกษตรกร 804,017 ครัวเรือน

งวดที่สอง 985,871 ครัวเรือน

งวดที่สาม 978,459 ครัวเรือน

งวดที่สี่ 980,489 ครัวเรือน

งวดที่ห้า 546,458 ครัวเรือน

รวม 4,295,294 ครัวเรือน

และการจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างที่บางครอบครัวได้รับสูงสุด ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ครัวเรือน

ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน

ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน

ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน

และข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด 71,465 บาท/ครัวเรือน

ส่วนประกันรายได้มันสัมปะหลัง ปาล์มน้ำมันข้าวโพดและยางพารา นายจุรินทร์ เผยว่า อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ รอกระบวนการ

สำหรับปาล์มน้ำมันและข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาด ราคา 11-12 บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก. มันสำปะหลังประกันที่กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า ยังรอได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพาราก็รอกระบวนการพิจารณาของ ครม. ต่อไป นายจุรินทร์กล่าว

คลิปอีจันแนะนำ
สาวแชร์ ป่วยมะเร็ง ก่อนกลายสู่โรคหายาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co