อัปเดต ประกันสังคมปี 66 แม่ท้องต้องรู้ เบิกค่าฝากครรภ์-คลอด ได้เท่าไร

ประกันสังคม เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข รับสิทธิประโยชน์ ค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร ปี 66 ขอรับสิทธิยังไง และเบิกได้เท่าไร เช็กเลย
อัปเดต ประกันสังคมปี 66 แม่ท้องต้องรู้ เบิกค่าฝากครรภ์-คลอด ได้เท่าไร

หลายท่านที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมานาน อาจจะไม่เคยตรวจสอบสิทธิประกันสังคมมาก่อน โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ทราบหรือไม่ว่า? สามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม สิทธิลาคลอด และค่าอื่นๆ อีกมากมายเลย ฟังแล้วดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ

เราลองมาเช็ก 'สิทธิประกันสังคม 2566' กรณีเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับกันดีกว่า

• ค่าตรวจครรภ์ และฝากครรภ์

ก่อนอื่นคุณแม่มือใหม่ทุกท่าน สามารถเช็กสิทธิประกันสังคมด้วยวิธีง่ายๆ บนเว็บไซต์ SSO E-Service กันได้เลย หลังจากตรวจสอบสิทธิประกันสังคมว่าคุณสามารถใช้ได้แล้ว ลองมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้รับกันดีกว่า อย่างแรกคือ ทางประกันสังคมจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าตรวจครรภ์ และฝากครรภ์ให้กับคนท้อง เป็นจำนวน 1,500 บาท ไม่ว่าจะเป็นค่าฝากครรภ์ครั้งแรก ค่าอัลตร้าซาวด์ ค่าวัคซีน หรือค่ายาต่างๆ สามารถใช้เบิกได้เลย โดยการจ่ายเงินในแต่ละครั้งจะแบ่งตามเกณฑ์ดังนี้

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (3 เดือน) จ่ายในอัตราไม่เกิน 500 บาท

ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ (3-5 เดือน) จ่ายในอัตราไม่เกิน 300 บาท

ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราไม่เกิน 300 บาท

ครั้งที่ 4 อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราไม่เกิน 200 บาท

ครั้งที่ 5 อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราไม่เกิน 200 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถขอเบิกค่าฝากครรภ์จากประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องรอให้คลอดบุตรก่อน หรือจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์หลังจากคลอดบุตรแล้วก็ได้เช่นกัน

• ค่าคลอดบุตร

ผู้ประกันตนสำหรับคนท้อง สามารถเบิก ค่าคลอดบุตรประกันสังคม 2566 แบบเหมาจ่ายได้ในอัตรา 15,000 บาทต่อครั้ง เช่น ค่าทำคลอด ค่ายา ค่าห้อง ค่ารถพยาบาล หรือค่าบริการอื่นๆ โดยสามารถเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ตามที่เลือกลงทะเบียน หากต้องการเข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด ก็สำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยนำเอกสารมายื่นเบิกที่สำนักประกันสังคมภายหลัง โดยจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสิทธิประกันสังคม คนท้อง ดังนี้

1.จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 เดือน และภายใน 15 เดือนก่อนการคลอดบุตร

2.กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

3.หากบุตรที่นำมาใช้สิทธิ์เบิกค่าคลอดแล้ว จะไม่สามารถนำมาขอเบิกค่าคลอดได้อีก (เลือกว่าใครจะเป็นคนใช้สิทธิ์)

ส่วน กรณีคลอดบุตรแฝด สามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ตามปกติ หมายความว่า เหมาจ่าย 15,000 บาท/ครั้ง เนื่องจากทางประกันสังคมจะนับเป็นรายครั้ง คุณสามารถเลือกเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้เลย แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ต้องแจ้งกับทางสำนักประกันสังคมก่อน

• ค่าสิทธิการลาคลอด

หลังจากตรวจสอบสิทธิประกันสังคม อย่างเช่น ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรแล้ว คุณมีสิทธิการลาคลอดให้กับคุณอีกด้วย นั่นก็คือ ค่าจ้างชดเชยกรณีหยุดงานเพื่อลาคลอด ทางประกันสังคมจะจ่ายในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน (หากเป็นบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้สิทธินี้) เช่น คุณแม่กำลังตั้งท้อง (เป็นผู้ประกันตน) มีเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับเงินชดเชยการหยุดงาน 50% ของเงินเดือน คุณจะได้รับเงินทั้งหมด 7,500 บาทต่อเดือน โดยจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1.จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการคลอดบุตร

2.สิทธิการลาคลอดใช้ได้เฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้น ฝ่ายชายไม่สามารถเบิกใช้ได้

3.จ่ายให้ไม่เกินฐานเงินเดือน 15,000 บาท หากเงินเดือนมากกว่ากำหนด ก็จะคิดแค่ 15,000 บาท

4.สำหรับการใช้สิทธิประกันสังคมนี้ จะใช้ได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และคนที่ 2 เท่านั้น

5.มีระยะเวลาจ่ายเงินให้ทั้งหมด 90 วัน หรือ 3 เดือน นับรวมวันหยุดราชการ

6. กรณีกลับมาทำงานก่อนถึงครบกำหนด 90 วัน คุณแม่จะยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรตามปกติ

• ค่ากรณีแท้งบุตร

แน่นอนว่า คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดเหตุแท้งบุตรขึ้นมาแล้ว จะได้รับสิทธิประกันสังคมหรือไม่ ขอย้ำเลยว่า คนท้องที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถเบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคมได้ตามปกติ ไม่ว่าเด็กจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถือว่าเป็นกรณีคลอดบุตร ซึ่งเงินที่ได้มาจากค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย และเงินหยุดงานลาคลอดนั่นเอง แต่เราต้องตรวจสอบสิทธิประกันสังคมตามเงื่อนไข ดังนี้ก่อน

1.จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนแท้งบุตร

2.มีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป

และหากคุณแม่เสียชีวิตกะทันหันหลังคลอดบุตร ก็ยังคงได้สิทธิการคลอดบุตรเช่นเดิม เพราะถือว่าคุณแม่มีสิทธิก่อนที่จะเสียชีวิตอยู่แล้ว

• หลังคลอดบุตร ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรด้วย

สำหรับคุณแม่ที่คลอดบุตรแล้ว อย่าลืมใช้ สิทธิประกันสังคม 2566 เพื่อรับเงินสงเคราะห์เลี้ยงบุตรกันด้วยนะ โดยจะได้รับเงินเหมาจ่ายบุตรละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ประกันสังคมจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์บุตร ทั้งนี้จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสิทธิประกันสังคมด้วย

1.จ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน

2.เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

3.ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

4.อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 3 คน

5.ยกเว้นกรณีบุตรเสียชีวิต

หรือกรณีคุณได้บุตรแฝด 2 คน ก็จะได้รับเงินประกันสังคมจำนวน 1,600 บาทต่อเดือน ซึ่งจ่ายเงินสูงสุดไม่เกิน 3 คน หากคุณแม่ลืมใช้สิทธิประกันสังคมสำหรับเงินสงเคราะห์บุตร ก็สามารถยื่นย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งเงินประกันสังคมตามกำหนดเท่านั้น

• การเบิกเงินประกันสังคม สำหรับคนท้อง

คุณแม่มือใหม่ทุกคนที่เป็นผู้ประกันตน สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินตามกรณีต่างๆ ข้างต้นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตามสาขาที่สะดวกหรือใกล้บ้าน (ยกเว้นสำนักงานใหญ่กระทรวงสาธารณสุข) ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ หากคุณไม่สะดวกเข้ามาดำเนินเรื่องเอง ก็ให้ผู้อื่นยื่นเรื่องแทนได้ แต่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารต่างๆ มาแสดงด้วย หรือจะยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน

• การรับเงินประกันสังคม สำหรับคนท้อง

หลังจากคุณได้ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิทธิประกันสังคม แล้วติดต่อให้มารับเงินภายหลัง โดยสามารถเข้ามารับเงินด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวเเทนเข้ามารับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือจะเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณได้

ทั้งนี้ สิทธิประกันสังคม จะเป็นเพียงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเท่านั้น ความคุ้มครองอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างเสมอไป แต่ถ้าซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย ค่ายา ค่าห้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ครอบคลุมอุบัติเหตุด้วย และยังมีโอกาสเลือกรักษาทางการเเพทย์เฉพาะทาง

ดังนั้น จึงจำเป็นสำหรับคุณแม่มือใหม่มากๆ หากวันนึงคุณเกิดไม่สบายขึ้นมา ประกันสุขภาพจะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

คลิปอีจันแนะนำ
หวิดตาบอด ในวัย 59 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co