แสดงตัวตน บัตรคนจน คึกคักอยู่ 13 วัน ทะลุ 7.6 ล้านคน

กระทรวงการคลัง อัปเดตยอดยืนยันตัวตน 'บัตรคนจน' รอบใหม่ ทะลุ 7.6 ล้านคนแล้ว ใครยังไม่แสดงตัวรีบเลย!
แสดงตัวตน บัตรคนจน คึกคักอยู่ 13 วัน ทะลุ  7.6 ล้านคน

หลังจากเมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 ประกาศผลคนที่ผ่าน-ไม่ผ่าน คุณสมบัติได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าวันนี้ (13 มี.ค.66) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า ยอดยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ถึงวันที่ 13 มี.ค.66 เวลา 14.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 7,653,680 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
3 แบงก์รัฐ ให้ ‘บัตรคนจน’ ยืนยันตัวตนได้ ไม่เว้นวันหยุด
แสดงตัวตน บัตรคนจน คึกคักอยู่ 13 วัน ทะลุ  7.6 ล้านคน

ส่วนจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติถึงวันที่ 13 มี.ค.66 เวลา 14.00 น.จำนวน 953,223 ราย โดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

หรือ ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับเดือน มี.ค.66 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค.66 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และ/หรืออุทธรณ์ได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้ได้รับสิทธิ)

2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. หนังสือมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

4. บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

เมื่อผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด 'บัญชีพื้นฐาน' ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

หากผู้ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1-26 มี.ค.66 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66

แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มี.ค.66 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.66 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คึกคัก! บัตรคนจน 3 วัน ยืนยันตัวตน ทะลุ 1.7 ล้านคน
แสดงตัวตน บัตรคนจน คึกคักอยู่ 13 วัน ทะลุ  7.6 ล้านคน
คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน The Series คนเคยเลว Ep.5 "เข้ ตลิ่งชัน" จากชีวิตอดีตคนคุก สู่บัณฑิตหลังกำแพง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co