อัพเดต ดอกเบี้ยเดือน เม.ย.66 ธนาคารไหนให้มากสุด

อัพเดต ดอกเบี้ยออมทรัพย์-ฝากประจำ เดือน เม.ย.66 ธนาคาร 16 แห่ง เจ้าไหนให้มากที่สุด
อัพเดต ดอกเบี้ยเดือน เม.ย.66 ธนาคารไหนให้มากสุด

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี 

ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง แบ่งเป็น ของรัฐ 3 แห่ง (ออมสิน, ธอส. และ ธ.ก.ส.) และเอกชน 13 แห่ง ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  3, 6, 12, 24 และสูงสุด 36 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.66 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารใด ต้องยืนยันตัวตนที่สาขา ก่อนทำบางธุรกรรมไม่ได้
อัพเดต ดอกเบี้ยเดือน เม.ย.66 ธนาคารไหนให้มากสุด

ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.85%, 6 เดือน เป็น 0.95%, 12 เดือน เป็น 1.35%, 24 เดือน เป็น 1.65% และ 36 เดือน เป็น 1.75%

ธนาคาร ธอส. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.45% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.85%, 6 เดือน เป็น 0.90%, 12 เดือน เป็น 1.30%, 24 เดือน เป็น 1.60% และ 36 เดือน เป็น 1.60%

ธนาคาร ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.85%, 6 เดือน เป็น 0.90%, 12 เดือน เป็น 1.30%, 24 เดือน เป็น 1.50% และ 36 เดือน เป็น 1.60%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทีเอ็มบีธนชาต ขึ้นดอกเบี้ยฝากประจำสูงสุด 0.60% ต่อปี
อัพเดต ดอกเบี้ยเดือน เม.ย.66 ธนาคารไหนให้มากสุด

ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.55% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.85%, 6 เดือน เป็น 0.95%, 12 เดือน เป็น 1.25%, 24 เดือน เป็น 1.60% และ 36 เดือน เป็น 1.65%

ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.82%, 6 เดือน เป็น 0.95%, 12 เดือน เป็น 1.35%, 24 เดือน เป็น 1.85% และ 36 เดือน เป็น 2.10%

ธนาคารกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.77-0.82%, 6 เดือน เป็น 0.90-0.95%, 12 เดือน เป็น 1.30-1.35%, 24 เดือน เป็น 1.65-1.75% และ 36 เดือน เป็น 1.85-1.95%

ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.82%, 6 เดือน เป็น 0.95%, 12 เดือน เป็น 1.35%, 24 เดือน เป็น 1.75% และ 36 เดือน เป็น 1.95%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.82%, 6 เดือน เป็น 0.95%, 12 เดือน เป็น 1.35%, 24 เดือน เป็น 1.75% และ 36 เดือน เป็น 1.85%

ธนาคารทหารไทยธนชาต อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.125% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.65%, 6 เดือน เป็น 0.90%, 12 เดือน เป็น 1.25%, 24 เดือน เป็น 1.40% และ 36 เดือน เป็น 1.60%

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.95%, 6 เดือน เป็น 1.10%, 12 เดือน เป็น 1.25%, 24 เดือน เป็น 1.55% และ 36 เดือน เป็น 1.70%

ธนาคารยูโอบี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.10-0.40% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.60%, 6 เดือน เป็น 0.70%, 12 เดือน เป็น 1.00%, 24 เดือน เป็น 1.40% และ 36 เดือน เป็น 1.40%

ธนาคารทิสโก้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25-2% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 1.15-1.30%, 6 เดือน เป็น 1.25-1.45%, 12 เดือน เป็น 1.55-1.70%, 24 เดือน เป็น 1.70-1.85% และ 36 เดือน เป็น 1.95-2.10%

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.95-1.10%, 6 เดือน เป็น 1.10-1.25%, 12 เดือน เป็น 1.35-1.50%, 24 เดือน เป็น 1.50-1.65% และ 36 เดือน เป็น 1.65-1.80%

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.90%, 6 เดือน เป็น 1%, 12 เดือน เป็น 1.15%, 24 เดือน เป็น 1.20% และ 36 เดือน เป็น 1.25%

ธนาคารไอซีทีซี (ไทย) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.60-1.25% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 1%, 6 เดือน เป็น 1.20%, 12 เดือน เป็น 1.30%, 24 เดือน เป็น 1.75% และ 36 เดือน เป็น 1.75%

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 0.40% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 0.95%, 6 เดือน เป็น 1.05%, 12 เดือน เป็น 1.35%, 24 เดือน เป็น 1.55% และ 36 เดือน เป็น 1.60%

  • เงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากต้องเสียภาษี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : หากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารทุกบัญชีรวมกันภายใน 1 ปีปฎิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) แล้วมียอดรวมทั้งหมดมากกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยจ่าย) โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% ของดอกเบี้ยที่ได้ทันที  โดยผู้ฝากสามารถยื่นเรื่องยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร แต่หากดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

บัญชีเงินฝากประจำ: การฝากเงินฝากประจำ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% จากยอดดอกเบี้ยที่ได้ เช่นหากได้ดอกเบี้ย 100 บาท จะถูกหักภาษี 15 บาท  ได้ดอกเบี้ยสุทธิ 85 บาท อย่างไรก็ดี ผู้ฝากมีสิทธิ์เลือกเอารายได้ดอกเบี้ยจำนวน 100 บาทตรงนี้ มายื่นภาษีเพื่อขอคืนภาษีได้ หากเสียภาษีไม่ถึงฐาน 15% จะมีสิทธิได้คืนภาษี  

หรือจะเลือกให้ธนาคารเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แล้วจบไม่ต้องเอามายื่นภาษีก็ได้เช่นกัน  ขึ้นอยู่กับว่าทางเลือกแบบไหนที่จะคุ้มค่ามากที่สุด  ทั้งนี้หากประสงค์จะยื่นเพื่อขอคืนภาษี  อย่าลืมขอใบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นภาษี

คลิปอีจันแนะนำ
โซเชียลขอบคุณ พลายแดนสยาม ลากต้นไม้ล้มออกจากถนน @ลำปาง
ร่วมโหวตกับ Poll อีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co