เช็กเงื่อนไข กรมสรรพากร เปิดผ่อนภาษีเงินได้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

เงินช็อต ไม่ต้องเศร้า! 'กรมสรรพากร' เปิดช่องผ่อนภาษีเงินได้ 2565 ได้ 3 งวด ชิลได้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เช็กเงื่อนไขเลย
เช็กเงื่อนไข กรมสรรพากร เปิดผ่อนภาษีเงินได้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

โค้งสุดท้ายยื่นภาษีเงินได้ 2565 โดย 'กรมสรรพากร' ระบุให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ มากกว่า 120,000 บาท (กรณีโสด) และมากกว่า 220,000 บาท (กรณีสมรส) มีหน้าที่ยื่นภาษีตามกฎหมาย โดยสามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.66 ในการยื่นแบบกระดาษ ส่วนการยื่นออนไลน์วันสุดท้ายได้ถึง 8 เม.ย.66

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ยืนแบบแล้ว มีภาษีต้องชำระเพิ่มจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปี ผู้เสียภาษีมีสิทธิ ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น 3 งวดเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใด

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยใช้แบบ บ.ช.35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกัน ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 30 ก.ย. หรือวันที่ 31 มี.ค.

งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1

งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

นอกจากนี้ ในกรณีที่ยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร สามารถเลือกชำระภาษีแบบผ่อนจ่ายได้ด้วยตัวเอง โดยเมื่อทำการยืนยันแบบแสดงรายการภาษีเรียบร้อยแล้ว ก่อนถึงขั้นตอนจ่ายภาษี ระบบของกรมสรรพากรจะมีข้อคามแจ้งว่า ต้องการผ่อนจ่ายภาษีหรือไม่?

หากต้องการผ่อนภาษี ให้คลิกที่ข้อความดังกล่าวได้เลย แต่หากไม่อยากผ่อนจ่ายภาษี ให้เลือกคลิกที่ 'ไม่ประสงค์ผ่อนชำระภาษี'

สำหรับงวดผ่อนจ่ายภาษี กรณียื่นภาษีออนไลน์ ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี

งวดที่ 2 ชำระภาษี 1 เดือนหลังจากจ่ายภาษีงวดที่ 1

งวดที่ 3 ชำระภาษี 1 เดือนหลังจากจ่ายภาษีงวดที่ 2

หากภาษีงวดใดงวดหนึ่ง ไม่ได้ชำระภายในกำหนดเวลาไว้ดังกล่าว ผู้สียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

คลิปอีจันแนะนำ
ดีเจแมน-ใบเตย รับ เพราะมีชื่อเสียงจึงกระทบหลายด้าน คดี Forex3d

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co