กระทรวงการคลัง ดึง 2 แบงก์รัฐ ปล่อยกู้-ปลดหนี้ แรงงานกลับจากอิสราเอล

ครม.เห็นชอบ โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) กระทรวงการคลัง ดึงธนาคารออมสิน-ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปลดหนี้
กระทรวงการคลัง ดึง 2 แบงก์รัฐ ปล่อยกู้-ปลดหนี้ แรงงานกลับจากอิสราเอล

จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ และขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานอยู่ในประเทศดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือถูกจับเป็นตัวประกัน

โดยแรงงานไทยบางส่วนทยอยเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ในขณะที่บางส่วนยังไม่ตัดสินใจเดินทางกลับ เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ภาระหนี้สินที่เกิดจากการเดินทางไปทำงานยังประเทศอิสราเอล รวมถึงการเริ่มต้นประกอบอาชีพภายหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (31 ต.ค.66) จึงมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) โดย นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า สาระสำคัญของโครงการ มีดังนี้

โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) เพื่อให้แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ชำระหนี้ที่กู้ยืมสำหรับการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลและ/หรือเพื่อลงทุนประกอบอาชีพภายหลังจากเดินทางกลับมาประเทศไทย

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท (แห่งละ 1,000 ล้านบาท) ให้แก่แรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลที่ประกอบอาชีพเดิม คือ ค้าขายหรืออาชีพอิสระ (ขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน)

หรือเป็นเกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนเกษตรกร (ขอสินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส.) วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 150,000 บาท คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอกในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี (Effective Rate) ปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 งวดแรก ระยะเวลาชำระคืนเงินงวดสูงสุดไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง คาดว่า โครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย (อิสราเอล) จะสามารถช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ผ่านแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศ มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการเริ่มต้นประกอบอาชีพหรือแบ่งเบาภาระหนี้สิน เพื่อบรรเทาและป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป

ธนาคารออมสิน

ด้าน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยว่า ธนาคารออมสินออกโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ตามนโยบายรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ที่ได้รับผลกระทบและเงื่อนไขผ่อนปรน

เพื่อให้แรงงานไทยนำไปชําระหนี้ที่กู้ยืมสําหรับการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล และ/หรือ นำไปลงทุนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย ที่ไม่ใช่เกษตรกร เพื่อทดแทนการขาดรายได้ โดยให้กู้รายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำแบบลดต้นลดดอก 1% ต่อปี ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี โดย 12 งวดแรก ไม่ต้องชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย และไม่ต้องมีหลักประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน

ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของรัฐบาล มุ่งหวังช่วยเหลือแรงงานไทยเกี่ยวกับภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปทํางานที่ประเทศอิสราเอล ให้คลายความกังวลและตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทย โดยติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115

คลิปอีจันแนะนำ
สุดช้ำ! คนไทยในอิสราเอล ถูกขายแรงงานต่อ หลังหนีตายใน อิสราเอล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co