เงินคนแก่ งวดสุดท้าย เดือน ก.ย.66 เข้าเร็วกว่าปกติ เช็กเลยเข้าวันไหน?

สูงอายุเฮลั่น! เงินคนแก่ งวดสุดท้าย เดือน ก.ย.66 เข้าเร็วกว่าปกติ เช็กขั้นตอนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567
เงินคนแก่ งวดสุดท้าย เดือน ก.ย.66 เข้าเร็วกว่าปกติ เช็กเลยเข้าวันไหน?

คุณภาพชีวิตหลังเกษียณอย่างหนึ่งของคนไทยก็คือ เบี้ยผู้สูงอายุ หรือเงินคนแก่ เดือนละ 600 บาท ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ขณะนี้ เนื่องจาก 'กระทรวงมหาดไทย' มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 และให้มีผลทันทีในวันที่ 12 ส.ค.66

ซึ่งสาระหลักเพิ่มเติม คือ เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฏหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

ดังนั้น จะต้องมีการออกระเบียบกำหนดรายละเอียดจากนี้ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มต่างๆ เป็นกังวลต่อการรับเบี้ยสูงอายุในอนาคต จึงไม่เห็นด้วยต่อการปรับปรุงระเบียบการจ่ายดังกล่าว แม้ขณะนี้ จะมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกมายืนยันแล้วว่า ผู้สูงอายุทุกคนยังได้รับเบี้ยยังชีพเหมือนเดิมก็ตาม

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะออกทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ซึ่งเงินผู้สูงอายุเดือน ก.ย.66 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย.66 ดังนั้น เบี้ยผู้สูงอายุ เดือน ก.ย.66 จึงเข้าวันศุกร์ที่ 8 ก.ย.66 และเข้าเป็นงวดสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 2566

เบี้ยผู้สูงอายุ ล่าสุด

  • ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท

  • ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท

  • ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท

  • ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566

  • ตาย

  • ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์ สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ของปีนั้น และเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ต.ค.ในปีนั้นๆ โดยสามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเอง

สำหรับ ผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปี 66 หรือใครที่กำลังจะอายุครบ 60 ปี ในปี 67 (เกิดก่อน 2 ก.ย.2507) สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.65-ก.ย.66

เงินคนแก่ งวดสุดท้าย เดือน ก.ย.66 เข้าเร็วกว่าปกติ เช็กเลยเข้าวันไหน?
เปิดเงื่อนไข รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ไม่จนจริงไม่ได้เงิน
เงินคนแก่ งวดสุดท้าย เดือน ก.ย.66 เข้าเร็วกว่าปกติ เช็กเลยเข้าวันไหน?
รบ.ยันไม่ได้ลักไก่! ปรับเกณฑ์เบี้ยสูงอายุ เหตุปี 67 งบแตะ 9 หมื่นล้าน
คลิปอีจันแนะนำ
พิธาถาม คุ้มแล้วเหรอ ตัดเบี้ยคนแก่ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co