ดีใจเนื้อเต้น! รัฐบาลให้คำนวณยอดหนี้ กยศ.ใหม่ ใครเข้าเกณฑ์หยุดจ่ายได้

ข่าวดีลูกหนี้ กยศ. รัฐบาลไฟเขียว คำนวณยอดหนี้ใหม่หมด เริ่มก่อน 8.6 หมื่นราย ในกลุ่มลูกหนี้ถูกฟ้อง-ลูกหนี้ที่จะหมดอายุความ ขยายครบลูกหนี้ 3.5 ล้านราย ต่อไป
ดีใจเนื้อเต้น! รัฐบาลให้คำนวณยอดหนี้ กยศ.ใหม่ ใครเข้าเกณฑ์หยุดจ่ายได้

ข่าวดีลูกหนี้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวานนี้ (14 พ.ย.66) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เผยหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยนัดแรก ว่า

ที่ประชุมเห็นพ้องกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุน กยศ. โดยจะปรับปรุงการคำนวณภาระหนี้สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.66

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า ตามกฎหมายฉบับใหม่ การคำนวณภาระหนี้สำหรับลูกหนี้ของกองทุน กยศ. จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ จะตัดยอดดอกเบี้ยผิดนัดชำระก่อน ตามด้วยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่และเงินต้น แต่ภายใต้การคำนวณใหม่ จะเริ่มตัดเงินต้นก่อน ตามด้วยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่และดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน การคำนวณยอดหนี้ใหม่นี้ จะมีผลกับลูกหนี้ประมาณ 3.5 ล้านรายของกองทุน กยศ. หลังจากกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ โดยการคำนวณใหม่นี้จะเริ่มจากวันที่ลูกหนี้ชำระหนี้กับ กยศ.ครั้งแรกเป็นต้นไป

โดยกฎหมายนี้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ไม่ให้เกิน 1% ต่อปี และได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0.5% ต่อปี ซึ่งเป็นการลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7.5% ต่อปี นอกจากนี้ ยังไม่มีการกำหนดให้ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้ด้วย

นายลวรณ กล่าวว่า สำหรับลูกหนี้กองทุน กยศ.ที่ได้ชำระหนี้ไปบ้างแล้ว เมื่อมีการคำนวณภาระหนี้ใหม่ จะพบว่าภาระหนี้ลดลงอย่างชัดเจน ส่วนลูกหนี้บางรายที่กำลังชำระหนี้อยู่ หลังจากการคำนวณใหม่อาจพบว่า หนี้หมดลงและสามารถปิดบัญชีหนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีกฎหมายใหม่ กยศ. จะต้องพิจารณากลุ่มลูกหนี้ที่ปิดบัญชีหนี้ไปแล้วด้วย ซึ่ง กยศ. มีแผนจะสร้างระบบการคำนวณใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือนนับจากนี้

แต่ที่ประชุมเห็นว่าระยะเวลานี้ยาวเกินไป จึงมีคำแนะนำให้สร้างระบบที่ง่ายขึ้น หรือใช้วิธีคำนวณด้วยตนเอง เพื่อเร่งดำเนินการคำนวณหนี้ให้กับกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเดือดร้อนและเร่งด่วนก่อน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1.ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้อง และอยู่ในกระบวนการของกรมบังคับคดี จำนวนประมาณ 46,000 คน โดยมีแผนจะเร่งทำให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.66 และ 2.ลูกหนี้ที่จะหมดอายุความในเดือน มี.ค.67 จำนวนประมาณ 40,000 คน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับ กยศ.ใหม่

หากการคำนวณหนี้ สำหรับ 2 กลุ่มแรกที่กล่าวถึงได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ แต่ระบบยังไม่พร้อมใช้งาน กรณีนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการคำนวณภาระหนี้ใหม่สำหรับลูกหนี้กองทุน กยศ.กลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้ลูกหนี้ กยศ.ทุกรายได้รับข่าวดี และถือเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพวกเขา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ทุกคนที่เป็นลูกหนี้กองทุน กยศ.จะได้รับสิทธิ์และประโยชน์ตามที่กฎหมายใหม่ของกยศ.กำหนด เมื่อ พ.ร.บ.นี้เริ่มมีผลบังคับใช้ ส่วนของผู้ค้ำประกัน ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ พวกเขาจะหลุดพ้นจากภาระค้ำประกันทันที เมื่อลูกหนี้ทำการปรับโครงสร้างหนี้เสร็จสิ้น การดำเนินการนี้จะเริ่มจากลูกหนี้ในกทม.เป็นที่แรก และจากนั้นจะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co