เริ่มแล้ว วันนี้ (15 มี.ค.66) เปิดบัตรคนจน ลงทะเบียนช่วยค่าน้ำ-ไฟ

กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนช่วยค่าน้ำ-ไฟ 'บัตรคนจน' แล้ววันนี้ (15 มี.ค.66) ชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว
เริ่มแล้ว วันนี้ (15 มี.ค.66) เปิดบัตรคนจน ลงทะเบียนช่วยค่าน้ำ-ไฟ

ตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค.66) ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใต้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี หรือบัตรคนจนรอบใหม่ ที่ประสงค์จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
บัตรคนจนรอบใหม่ ฟังให้ชัด ต้องขอสิทธิ์ ช่วยค่าน้ำ-ไฟ ใหม่ทุกคน
เริ่มแล้ว วันนี้ (15 มี.ค.66) เปิดบัตรคนจน ลงทะเบียนช่วยค่าน้ำ-ไฟ

ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ 'ค่าไฟฟ้า' ได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับ 'ค่าน้ำประปา' ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวสำเร็จรับบริการอยู่ ดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า

1.สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

2.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

3.กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา 

1.สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

2.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในเวลา 17.00 น.วันที่ 8 เม.ย.66 หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในเวลา  17.00 น. วันที่ 20 เม.ย.66 และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในเวลา 17.00 น.วันที่ 25 เม.ย.66 จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ "ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเม.ย.66"

ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิบัตรคนจน ปี 60 และ 61 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมี.ค.66 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระถึงเดือนมี.ค.66 ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.66

ส่วนความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรคนจน ณ วันที่ 14 มี.ค.66 เวลา 14.00 น. มีผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จทั้งสิ้น 8,426,717 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 987,578 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co