วันแรกของการเปิดลงทะเบียนใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5”

เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เช็กวิธีลงทะเบียน คนเก่า-คนใหม่ เตรียมจองสิทธิ์ที่พัก-โรงแรมในวันที่ 7 มี.ค. 66
วันแรกของการเปิดลงทะเบียนใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ประกาศเปิดจองใช้สิทธิ์โครงการ  เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟส 1-4 มาก่อน ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.– 2 มี.ค. 66 เวลา 06.00-21.00 น.ผ่านเว็บไซต์  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อเตรียมจองใช้สิทธิโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5’ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2566

โดยนายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ยังคงเงื่อนไขรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม/ที่พัก 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้อง รับสิทธิ์สูงสุด 5 สิทธิ์/ห้อง/คืน ต่อคน และสนับสนุนคูปอง E-Voucher 600 บาทต่อวัน ใช้สิทธิ์ข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศ โดยไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเหมือนเฟสที่ผ่านมา พร้อมแจ้งเปิดจองใช้สิทธิ์วันแรก 8 มีนาคม 2566 และเริ่มเดินทางได้ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 คาดเฟส 5 ปั๊มรายได้ท่องเที่ยวหมุนเวียนกว่า 12,539 ล้านบาท

ช่วงเวลาร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5
 • วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 66 เปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน

 • วันที่ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เปิดจองที่พัก และกดยอมรับข้อตกลง (Consent) ในแอปฯ เป๋าตัง

 • วันที่ 10 มี.ค. 66 Check in เข้าที่พักวันแรก

 • วันที่ 26 เม.ย. 66 จองที่พักวันสุดท้าย

 • วันที่ 29 เม.ย. 66 Check in เข้าที่พักวันสุดท้าย

 • วันที่ 30 เม.ย. 66 วันสิ้นสุดโครงการ Check out ที่พักวันสุดท้าย

วิธีลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” รายเก่า-รายใหม่

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รายใหม่

เช็กข้อกำหนดของผู้ที่ยังไม่เคยใช้หรือรับสิทธิในโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาก่อน

 1. ให้ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

 2. ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิต่อ 1 คน

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 หรือ ‘คนเก่า’ สามารถกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และจองใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 66

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รายเก่า

สำหรับใครก็ตามทีเคยรับสิทธิหรือใช้บริการผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 มาแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. สามารถกดยินยอม consent ในระบบได้เลย

 2. จำนวนสิทธิ์ 5 สิทธิ์ ไม่นับรวมสิทธิ์ที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

อีกทั้ง ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เหมือนกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่จะเน้นให้เกิดการใช้จ่าย และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบรรเทาภาระประชาชนนั่นเองครับ

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

นอกจากข้อมูลเงื่อนไขการใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางปี 2566 เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2566 นี้ ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 5 จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ดังนี้

 1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 2. ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกันเฟส.com

 3. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

 4. ต้องจองที่พัก ห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการลงทะเบียน-รับสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”

สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 5 ในการจองที่พัก โรงแรม รับคูปองอาหาร การท่องเที่ยว รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

 1. การลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ์ต่อห้อง รัฐบาลสนับสนุน 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน สูงสุด 5 ห้อง

 2. คูปองอาหารและท่องเที่ยว (E-voucher) รับเงินจำนวน 600 บาทต่อวัน

 3. สามารถใช้สิทธิในโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 พื้นที่ดำเนินการ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

 4. ระยะเวลาในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 9 เดือน

 5. ผู้รับประโยชน์จากโครงการ คือ ประชาชนไทยที่เข้าร่วมโครงการและใช้สิทธิ และผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มเดินทางใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.-30 เม.ย. 66 โดยผู้ใช้สิทธิ์จะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรง อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก และชำระค่าที่พัก 60% ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งกำหนดให้เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศ

โดยจะเปิดให้จองที่พักได้จนถึงวันที่ 26 เม.ย. 66 และสามารถเช็กอินเข้าที่พักวันสุดท้ายได้วันที่ 29 เม.ย. 66 และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

คลิปอีจันแนะนำ
ฟัง นิ่ม บอก “หนูวางลูกไว้ตรงนั้น”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co