กรมบัญชีกลาง เคลียร์ 8 ข้อสงสัย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

กรมบัญชีกลาง เคลียร์ 8 ข้อสงสัย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

ถึงบางอ้อ! กรมบัญชีกลาง เคลียร์ 8 ข้อสงสัย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ แจ้งความประสงค์ได้ที่ไหน เงินออกทุกวันที่เท่าไร หักหนี้อย่างไร แบบม้วนเดียวจบ

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกเมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดิมจ่ายเดือนละ 1 รอบ เป็นเดือนละ 2 รอบ โดยจะเริ่ม 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป

ขณะที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ที่หลายคนสงสัย 'อีจัน' สรุปมาให้ฟัง ดังนี้

1.การจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ข้าราชการทุกคนต้องแสดงความประสงค์หรือไม่?

โครงการนี้เป็นโครงการตามความสมัครใจ ข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 2 รอบ หรือว่า 1 รอบตามเดิมโดยกรมบัญชีกลาง จะจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ส่งให้ส่วนราชการ เพื่อให้ข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือนเป็น 2 รอบ ยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการของตนเอง ภายในวันที่ 1-15 ธ.ค.66 และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเงินแบบเดิมๆ นั่นก็คือ 1 รอบ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์

2.ลูกจ้างประจำจะขอรับเงินค่าจ้าง 2 รอบได้หรือไม่?

ลูกจ้างประจำจะเริ่มโครงการรับเงิน 2 รอบในเดือน มี.ค.67 โดยต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการของตนเอง ภายในวันที่ 1-15 ก.พ.67 และผู้ที่ประสงค์จะรับเงินค่าจ้างแบบเดิม คือ 1 รอบ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์

3.ข้าราชการบำนาญจะได้รับเงินบำนาญ 2 รอบด้วยหรือไม่?

ข้าราชการบำนาญไม่ได้รวมอยู่ในโครงการนี้ โครงการนี้จะเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างผ่านระบบ e-Payroll ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น และไม่รวมข้าราชการท้องถิ่นด้วย

4.กำหนดวันรับเงินเดือน 2 รอบเป็นวันใดบ้าง?

หากเลือกรับเงิน 2 รอบ รอบแรกจะได้รับเงินในวันที่ 16 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันที่ 16 และรอบ 2 จะรับเงินก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการตามเดิม เช่น เดือน ม.ค.67 รอบแรกจะได้รับเงินวันที่ 16 ม.ค.67 และรอบ 2 จะได้รับเงินในวันที่ 26 ม.ค.67 หรือในเดือนมี.ค.67 รอบแรกจะได้รับเงินในวันที่ 15 มี.ค.67 และรอบ 2 จะได้รับเงินในวันที่ 26 มี.ค.67

5.หากเลือกรับเงินเดือน 2 รอบแล้ว อยากกลับมารับ 1 รอบเหมือนเดิมทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร?

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนได้ปีละ 1 ครั้ง คือ ในช่วงวันที่ 1-15 ธ.ค.ของทุกปี

6.การยื่นแบบแสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะต้องยื่นแบบแจ้งได้ที่ใด?

ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สามาชารถยื่นแบบได้ที่ส่วนราชการของตนเองโดยส่วนราชการจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Payroll และเก็บแบบแสดงความประสงค์ เพื่อเป็นหลักฐานไว้ที่ส่วนราชการ โดยไม่ต้องส่งแบบแสดงความประสงค์มาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

7.เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานมากขึ้น เพราะต้องจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง ทางกระทรวงการคลังมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร?

เจ้าหน้าที่กองทางของส่วนราชการ จะยังคงทำเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน 1 ครั้งต่อเดือนเหมือนเดิม เพียงแต่ต้องทำงานให้เร็วขึ้นเท่านั้น ส่วนการดำเนินการที่เหลือทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการให้ สรุปก็คือทำเหมือนเดิมแต่ทำเร็วขึ้น ส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางเร็วขึ้น

8.กระทรวงการคลังได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่?

กรมบัญชีกลาง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งธนาคารและเจ้าหนี้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้วกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทั้งในเรื่องของรายละเอียดของการส่งข้อมูลระหว่างกัน และกำหนดระยะเวลาหรือวันในการรับส่งข้อมูล ซึ่งทุกหน่วยงานพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง

สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ ส่วนการหักเงินเดือนสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด ส่วนหนี้ กยศ. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการกรมบัญชีกลางจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่งานบุคคล และเจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์ ในช่วงเดือน พ.ย.ถึง ธ.ค.66 พร้อมกับมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้กลับไปทบทวนได้ และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรง ที่กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

กรมบัญชีกลาง เคลียร์ 8 ข้อสงสัย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ
ข้าราชการ แฮปปี้ 'ครม.' ไฟเขียว แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ เริ่ม ม.ค.67
กรมบัญชีกลาง เคลียร์ 8 ข้อสงสัย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ
ชาวเน็ตเสียงแตก! หลัง ครม. ไฟเขียว แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ
คลิปอีจันแนะนำ
ดีเจดาด้า โพสต์คลิประบาย นี่เหรอ ระบบราชการไทย?

Related Stories

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co