สปสช. ให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ พร้อมวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรี

7 กลุ่มโรคเสี่ยง เฮ! 'สปสช.' เปิดให้ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ พร้อมวัคซีนโควิด-19 ฟรี ถึง 31 ส.ค.66 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
สปสช. ให้ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ พร้อมวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรี

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการทั่วประเทศที่ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ 7 กลุ่มเสี่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.66 ถึง 31 ส.ค.66 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ทั้งนี้ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.เผยว่า ภาพรวมการให้บริการในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา จากการรายงานในระบบของ สปสช. (ข้อมูล ณ 17 พ.ค.66) มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน แล้วจำนวน 100,604 คน หรือคิดเป็น 3.46% ของกลุ่มเป้าหมาย

ขณะเดียวกัน เมื่อดูหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนฯ แล้วกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดอยู่ที่จำนวน 4,118 คน รองลงมาคือ รพ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 2,957 คน, รพ.ศรีสะเกษ จำนวน 1,455 คน, รพ.สุรินทร์ จำนวน 1,226 คน และ รพ.สงขลา จำนวน 1,187 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลรายงานการให้บริการระดับจังหวัด 5 อันดับแรก ของจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับบริการแล้ว 19,585 คน ถัดมาคือ ปทุมธานี จำนวน 6,162 คน, ชลบุรี จำนวน 5,267 คน, นครปฐม จำนวน 4,569 คน และสงขลา จำนวน 3,550 ราย 

เมื่อเปรียบเทียบตามประชากรกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น พบว่ากลุ่มผุ้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

อีกทั้ง ทพ.อรรถพร ยังระบุว่า เริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว ที่เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ในช่วงระยะเวลาอีกกว่า 3 เดือนจากนี้ ก่อนจะหมดเขตการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือก่อนที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาลจะหมดลง

ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม ที่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้รีบมารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยนอกจากวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังสามารถรับบริการฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงก็สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง แต่หากไม่ได้ฉีดพร้อมกัน สามารถฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง

ทั้งนี้ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทอง ได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ โดยดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สปสช. ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ขอย้ำว่าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น จองสิทธิการฉีดวัคซีน ล่วงหน้าผ่าน 'กระเป๋าสุขภาพ' บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ โดยเข้าสู่ระบบเพื่อจองสิทธิฉัดวัคซีน ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค.66 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ส่วนผู้ที่อยู่ใน กทม. แต่ไม่สะดวกจองผ่านแอปเป๋าตัง ให้โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

สำหรับผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัดนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถจองผ่านแอปเป๋าตังได้ แต่ท่านสามารถโทรนัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีนได้เช่นกัน ทั้งนี้ การจองนัดหมายเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการ กรุณาติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการได้โดยตรง

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 

5.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

6.โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งนี้กรณีหญิงตั้งครรภ์นั้นมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริการตลอดทั้งปี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
คลิปอีจันแนะนำ
เลือดจระเข้ ดีจริงหรือไม่?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co