เช็กสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำเดือน พ.ย. 65 ออกวันไหน?

เช็กสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประจำเดือน พ.ย. 65 ออกวันไหน ได้เท่าไร ? เช็กที่นี้ได้แล้ว
เช็กสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำเดือน พ.ย. 65 ออกวันไหน?

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้แล้ว โดยในแต่ละปีงบประมาณ ทางรัฐบาลจะมีเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จัดสรรให้แก่ประชาชน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีงบประมาณแตกต่างกันไป สำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้เท่าไหร่ โอนเข้าบัญชีวันไหน รวมถึงเช็กกำหนดวันจ่ายเงินในแต่ละเดือนเมื่อไร?

ขอคุณภาพ : ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

รายละเอียดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ดังนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       - ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท

       - ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท

       - ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท   

- ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ตรวจสอบติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9

เบี้ยความพิการ

       - อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท

       - อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ตรวจสอบติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยความพิการ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

       - เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับเงินอุดหนุน 600 บาท

ตรวจสอบติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร 

กรุงเทพมหานคร : สามารถติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

ส่วนภูมิภาค : ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

ด้าน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผู้ที่  "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ที่ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนเองยื่นเอกสารเท่านั้น อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นี้เท่านั้น สำหรับผู้ที่สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ให้รอการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566

เช็กปฏิทินการจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566

 • พฤศจิกายน 2565 จ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

 • ธันวาคม 2565 จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2565

 • มกราคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566

 • กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

 • มีนาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2566

 • เมษายน 2566 จ่ายวันที่ 10 เมษายน 25566

 • พฤษภาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 • มิถุนายน 2566 จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566

 • กรกฎาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

 • สิงหาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2566

 • กันยายน 2566 จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566

ขอบคุณข้อมูล รัฐบาล , ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

คลิปอีจันแนะนำ
เสี่ยงตาย! เบิ้ลเครื่องยั่วช้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co