ปานปรีย์ คอนเฟิร์ม เงินเดือนข้าราชการ ขึ้นชัวร์! เร็วสุดภายในปี 66 นี้

ข้าราชการยิ้มออก หลังเงินเดือนไม่ขึ้นเป็น 10 ปี 'ปานปรีย์' คอนเฟิร์ม เร็วสุดภายในปี 66 นี้ ปรับขึ้นเงินเดือนให้แน่นอน
ปานปรีย์ คอนเฟิร์ม เงินเดือนข้าราชการ ขึ้นชัวร์! เร็วสุดภายในปี 66 นี้

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เห็นด้วย ที่จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เพราะไม่ได้ปรับขึ้นมานานเป็น 10 ปีแล้ว

ด้าน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน หลัง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้เสนอและมอบหมายให้ไปศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ แนวทาง กรอบระยะเวลา และผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือน สำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ชัดเจน และรายงานผลให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบโดยเร็ว ภายในเดือน พ.ย.66

โดยในการประชุม ครม. วันนี้ (7 พ.ย.66) นายปานปรีย์ กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังรอข้อมูลจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการ ว่าจะมีการปรับเพิ่มหรือไม่ จะปรับเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใด และจะปรับให้กับข้าราชการทุกคนหรือเพียงบางกลุ่ม เรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนและข้าราชการกำลังประสบกับความยากลำบาก แต่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน พ.ย.66 ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี และจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุม ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

"การเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างแน่นอน และคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มได้ภายในปีนี้เร็วที่สุด" นายปานปรีย์ กล่าว

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (สศช.) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงบประมาณ ร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 10 พ.ย.66 โดยจะเป็นประธานการประชุม ซึ่งขอให้จัดประชุมดังกล่าว 2 ครั้ง เพื่อนำเสนอหน้าที่ ครม.ภายในเดือนนี้ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลเดิม เพื่อดูจำนวนและกลุ่มบัญชีที่จะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน แต่การเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้จะดำเนินการตามนโยบายที่พรรคหาเสียงไว้ นั่นคือ การกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีให้เป็น 25,000 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มนี้จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และคณะทำงานกำลังพิจารณารายละเอียดเพื่อเสนอต่อ ครม.ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ปานปรีย์ คอนเฟิร์ม เงินเดือนข้าราชการ ขึ้นชัวร์! เร็วสุดภายในปี 66 นี้
ข้าราชการลุ้น ปานปรีย์ นัดถกขึ้นเงินเดือนสัปดาห์นี้ สิ้น พ.ย.66 รู้ผล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co