ดี๊ด๊าสุด! 'แก๊สหุงต้ม' ยังราคาเดิม ถึงสิ้นเดือน ก.ย.66

ข่าวดีมีไม่พัก! กบน.ประกาศตรึงราคา 'แก๊สหุงต้ม' ต่ออีก 1 เดือน หมดสิ้นเดือน ก.ย.66 นี้ โยนรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ ตอบโจทย์
ดี๊ด๊าสุด! 'แก๊สหุงต้ม' ยังราคาเดิม ถึงสิ้นเดือน ก.ย.66

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ต่อไปอีก 1 เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการ 31 ส.ค.66 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนในช่วงราคา LPG ตลาดโลกยังผันผวน ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG สำหรับถัง 15 กิโลกรัมคงเดิมที่ 423 บาท ต่อไปอีกถึงวันที่ 30 ก.ย.66

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เผยว่า ที่ประชุม กบน. วานนี้ (29 ส.ค.66) ได้พิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศในอยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

โดย LPG มีราคาสูงกว่า 363 บาทซึ่งเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กิโลกรัมตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตามแผนรองรับวิกฤตอยู่ กบน.จึงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพราคา LPG ให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายราคาขายปลีก LPG ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) กำหนด ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.66 จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค.66 ที่จะถึงนี้

สำหรับสถานการณ์ราคา LPG Cargo ในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 442.93 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 26.98 เหรียญสหรัฐต่อตันจากเดือน มิ.ย.66 และราคาเฉลี่ยช่วงวันที่ 7-18 ส.ค.66 อยู่ที่ 561.72 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบกับราคาก๊าซ LPG ยังคงเป็นในเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

การตึงตัวของราคาน้ำมัน และการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อังกฤษ สหภาพยุโรป เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีก LPG ในประเทศ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนจนมากเกินไป กบน.จึงเห็นควรให้กำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุน สำหรับก๊าซ LPG เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปถึง 30 ก.ย.66

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 27 ส.ค.66 ติดลบอยู่ที่ 55,091 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ 44,716 ล้านบาท ส่วนบัญชีน้ำมันติดลบ 10,375 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co