ย้ำ! อยากออกรถยนต์-จยย. กม.ใหม่เริ่ม! 10 ม.ค.66

กม.ใหม่เช่าซื้อรถยนต์-จยย. เริ่ม! 10 ม.ค.66 รถยนต์ใหม่คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี รถยนต์มือสองไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี รถจักรยานยนต์ไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี สัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนวันที่ 10 ม.ค.66 ไม่เกี่ยว
ย้ำ! อยากออกรถยนต์-จยย. กม.ใหม่เริ่ม! 10 ม.ค.66

มาย้ำกันอีกครั้ง! สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งป้ายแดงและมือสอง ว่า กฎหมายให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.66 เป็นต้นไป!

คิดจะผ่อนรถต้องอ่าน! ก.ม.ใหม่บังคับใช้ 10 ม.ค.66

วันนี้ (9 ม.ค.66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก่อนหน้านี้ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.66 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1.การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ มี 3 ประเภท คือ รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 ต่อปี รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี และรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี

2. หากผู้บริโภคนำเงินมาชำระค่างวดครบก่อนกำหนด (ปิดบัญชี) จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ในการปิดค่างวดเป็นขั้นบันได มี 3 กรณี ดังนี้ คือ ชำระค่างวด ไม่เกิน 1 ใน3  ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 16 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ชำระค่างวด ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 17 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และชำระค่างวด เกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับ ส่วนลดทั้งหมด ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

3.ในกรณีนำรถออกขายทอดตลาด หากผู้บริโภคถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้ว ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญาประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้คิดได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น

4. การคิดเบี้ยปรับในการผิดนัดชำระ กรณีผู้บริโภคชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดเบี้ยปรับ จากผู้บริโภคได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปีโดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 ม.ค.66 ซึ่งจะบังคับใช้เฉพาะ สัญญาเช่าซื้อที่ทำตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.66 เป็นต้นไป ส่วนสัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนวันที่ 10 ม.ค.66 ยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา

ใครจะออกรถใหม่ป้ายแดง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อ่านกฎหมายใหม่ให้เข้าใจ ใจพร้อม เงินพร้อม จัดไปค่ะ 10 ม.ค.66

คลิปอีจันแนะนำ
เบนท์ลีย์ซิ่งชน ปาเจโร-รถดับเพลิง พังยับ!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co