กยศ.เผยมีผู้กู้ผิดนัดหนี้ 2.5 ล้านคน คิดเป็นเงิน 9 หมื่นล้านบาท

ผู้จัดการกยศ.เผย มีผู้กู้ผิดนัดหนี้ 2.5 ล้านคน คิดเป็นเงิน 9 หมื่นล้านบาท
กยศ.เผยมีผู้กู้ผิดนัดหนี้ 2.5 ล้านคน คิดเป็นเงิน 9 หมื่นล้านบาท
ขอบคุณเจ้าของภาพ

จากกรณีสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยไม่เก็บดอกเบี้ย และไม่คิดเบี้ยปรับ ไม่มีผู้ค้ำประกัน และให้มีผลย้อนหลังด้วย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกมาเปิดเผยว่า หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ตามที่สภาฯ เห็นชอบ คณะกรรมการกองทุน จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสถานะกองทุนและการบริหารจัดการเรื่องการปล่อยกู้ ในกับนักเรียนในระยะต่อไป

เนื่องจากในแต่ละปี กองทุนจะมีสภาพคล่องจากที่ได้รับจากการชำระหนี้เงินกู้ประมาณ 40,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ประมาณ 6,000 ล้านบาท เมื่อไม่มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ รายรับส่วนนี้ก็จะหายไป

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า กองทุน หวังว่า เมื่อมีการยกเว้นดอกบี้ยและเบี้ยปรับ จะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ของเด็กมีมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนได้

ขอบคุณเจ้าของภาพ

ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ กยศ.ต้องเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปชี้แจงต่อวุฒิสภา ประเด็นสำคัญ คือ เหตุจำเป็นที่จะต้องมีดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ และข้อเท็จจริงของผลกระทบต่างๆ ซึ่งตามกระบวนการกฎหมาย ใช้เวลาพิจารณา 1 เดือน เพราะเป็นกฎหมายด้านการเงิน หากผ่านวุฒิสภาเห็นชอบ ก็รอกระบวนการออกกฎหมายบังคับใช้ ซึ่งจะมีเวลาอีกระยะหนึ่ง แต่หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบจะต้องมีการตีกลับกฎหมายไปตั้งกรรมาธิการร่วมสองสภา เพื่อแก้ไขร่างกฎหมายนี้อีกครั้ง

โดยตั้งแต่ปี 2538 กองทุนใช้เงิน ‘งบประมาณ’ สำหรับให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ซึ่งขณะนี้ดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี มีเงินหมุนเวียนแล้ว 4 แสนล้านบาท ปล่อยกู้กว่า 6.9 แสนล้านบาท คิดเป็น 6.2 ล้านคน

และมีผู้ปิดบัญชีการชำระหนี้แล้ว 1.6 ล้านคน เสียชีวิต 6.7 หมื่นคน กำลังศึกษาอยู่ 1 ล้านคน และอยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.5 ล้านคน โดยในจำนวนดังกล่าว มีการผิดนัดชำระหนี้กว่า 2.5 ล้านคน คิดเป็นเงินต้นกว่า 9 หมื่นล้านบาท

คลิปแนะนำอีจัน
ตามล่า ลอตเตอรี่! กองสลากพลัส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co