อัปเดต 'บัตรคนจน' เดือน ก.ย.66 ได้รับคนละเท่าไร ได้จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดต 'บัตรคนจน' เดือน ก.ย.66 ได้รับคนละเท่าไร ได้จ่ายอะไรบ้าง หลังภาพรวมเดือน ส.ค.66 จ่ายแล้ว 4,603.71 ล้านบาท
อัปเดต 'บัตรคนจน' เดือน ก.ย.66 ได้รับคนละเท่าไร ได้จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.ย.66 โดย น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือน ก.ย.66 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 ก.ย.66 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

1.วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 ก.ค.- 26 ส.ค.66 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 ก.ย.66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการทบสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้า 5 เดือน (ของเดือนเม.ย.-ส.ค.66) รวมจำนวน 1,500 บาท

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.66)

3.วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM)

วันที่ 12-14 ก.ย.66 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว)

1.เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน (ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.66) โดยจ่ายตามรายละเอียด ดังนี้

เกิด ก่อน 1 เม.ย.06 เม.ย.-ก.ย.66 = 600 บาท

เกิด ระหว่าง 1-30 เม.ย.06 พ.ค.-ก.ย.66 = 500 บาท

เกิด ระหว่าง 1-31 พ.ค.06 มิ.ย.-ก.ย.66 = 400 บาท

เกิด ระหว่าง 1-30 มิ.ย.06 ก.ค.- ก.ย.66 = 300 บาท

เกิด ระหว่าง 1-31 ก.ย.06 ส.ค.- ก.ย.66 = 200 บาท

เกิด ระหว่าง 1-31 ส.ค.06 ก.ย. 66 = 100 บาท

สวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.ย.66

วันที่ 20 ก.ย.66 (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

1.เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 ก.ย.-26 ส.ค.66 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ยกเว้น ผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์ และกลุ่มตกหล่น รวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติม จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ (ของเดือนเม.ย.-ส.ค.66) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 4,042.45 ล้านบาท

1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 46.98 ล้านบาท

1.3 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 42.90 ล้านบาท

1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 12.00 ล้านบาท

1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 31.50 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 4,175.84 ล้านบาท

2.สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์

2.1 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค.63

(โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.66) 242.16 ล้านบาท

3.สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ

3.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 164.53 ล้านบาท

3.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 21.18 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 185.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ข้อ 1, 2 และ 3 เป็น 4,603.71 ล้านบาท

ภาพรวมการใช้จ่ายสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.66
คลิปอีจันแนะนำ
หญิงใจแกร่ง รบกับมะเร็ง นาน 10 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co