เปิดชื่อ 5 จังหวัด คนแก่เยอะสุดในไทย เกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ทำเศร้า

ประเด็นร้อน! มหาดไทยปรับเกณฑ์เบี้ยคนแก่ กระแสเดือด มาดูกันจังหวัดไหนคนแก่เยอะสุด และจังหวัดไหนคนแก่น้อยสุด
เปิดชื่อ 5 จังหวัด คนแก่เยอะสุดในไทย เกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ทำเศร้า

กำลังเป็นประเด็นร้อนฉ่า สำหรับเรื่องที่กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 ซึ่งสาระหลักเพิ่มเติม คือ เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

เปิดชื่อ 5 จังหวัด คนแก่เยอะสุดในไทย เกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ทำเศร้า
เปิดเงื่อนไข รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ไม่จนจริงไม่ได้เงิน
เปิดชื่อ 5 จังหวัด คนแก่เยอะสุดในไทย เกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ทำเศร้า
รบ.ยันไม่ได้ลักไก่! ปรับเกณฑ์เบี้ยสูงอายุ เหตุปี 67 งบแตะ 9 หมื่นล้าน
เปิดชื่อ 5 จังหวัด คนแก่เยอะสุดในไทย เกณฑ์ใหม่เบี้ยคนแก่ทำเศร้า
'อนุพงษ์' ยืนยันแค่จัดระเบียบจ่าย 'เบี้ยคนแก่' ยังไม่ตัดสิทธิใครตอนนี้

จากข้อมูลของ “กรมกิจการผู้สูงอายุ” ระบุว่า เริ่มตั้งแต่ปี 2566 ประเทศไทยจะมีคนไทยที่มีอายุถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 ล้านคน!

เนื่องจากในปี 2562 จำนวนประชากรที่เกิดขึ้นในระดับปีละ 1 ล้านคน ซึ่งมีอายุระหว่าง 36-56 ปี ทำให้อีกเพียง 4 ปีข้างหน้า หรือเริ่มตั้งแต่ปี 2566 จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน

และอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านคน ซึ่งหมายถึงคนไทย 1 ใน 5 จะเป็นผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ข้อมูลสถิติประชากรผู้สูงวัยรายจังหวัดที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นข้อมูลเดือน ธ.ค.2565 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ 12,698,362 คน

เมื่อแบ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด 5 จังหวัด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้สูงอายุ 1,210,828 คน

2.จ.นคราชสีมา มีจำนวนผู้สูงอายุ 511,969 คน

3.จ.เชียงใหม่ มีจำนวนผู้สูงอายุ 394,279 คน

4.จ.ขอนแก่น มีจำนวนผู้สูงอายุ 353,289 คน

5.จ.อุยลราชธานี มีจำนวนผู้สูงอายุ 314,828 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ จำนวนน้อยที่สุด คือ จ.ระนอง อยู่ที่ 31,925 คน

สำหรับกรณีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ยังต้องติดตามต่อว่าที่สุดแล้วจะได้ข้อสรุปอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co