บัตรคนจนใหม่ ยอดใช้ 3 วัน ทะลุ 1.9 พันล้านบาท

กระทรวงการคลัง เปิดยอดใช้ บัตรคนจนใหม่ 3 วัน ทะลุ 1.9 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ช้อปปิ้งร้านธงฟ้า
บัตรคนจนใหม่ ยอดใช้ 3 วัน ทะลุ 1.9 พันล้านบาท

จากการใช้สิทธิในโครงการบัตรคนจน ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อวันที่ 1 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ล่าสุด เมื่อเวลา  13.00 น. วันที่ 3 เม.ย.66 มีการใช้สิทธิสะสมกว่า 1.9 พันล้านบาท จากผู้มีสิทธิกว่า 6.64 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า

ทั้งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า ขณะที่ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ถึงเวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 3 เม.ย.66 มีสะสมทั้งสิ้น 12.90 ล้านราย คิดเป็น 88.39% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ส่วนผู้ยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 1.22 ล้านราย

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถทำการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ได้ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด โดยต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (สมาร์ทการ์ด) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เพื่อความสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการในอนาคต

นายพรชัย กล่าวว่า ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนไม่ผ่านซึ่งในกรณีนี้ขอให้ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และหากตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

นอกจากนี้ การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่านขอให้ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไป

นายพรชัย กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมี.ค.66 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 66

คลิปอีจันแนะนำ
สรุป จอดรถ ถนนส่วนกลาง แต่ขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดไหม ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co