ดันคนไทยลงทุน “ThaiESG” กองทุนลดหย่อนภาษีสูง 3 แสน-ถือครอง 5 ปี

ชี้ช่องทางออมเงิน! คลังดันคนไทยลงทุนใน “ThaiESG” กองทุนลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสน ถือครอง 5 ปี ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

วันนี้ (25 มิ.ย.67) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.67 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดแถลงข่าว “มาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน” ระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

นายพิชัย กล่าวว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอการปรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน กองทุนรวมส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย หรือ Thailand ESG Fund (ThaiESG) เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอีก 2 สัปดาห์ คาดว่าจะเริ่มให้ลงทุนได้เดือน ก.ค.67

โดยการปรับเงื่อนไข ThaiESG ครั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มให้ลงทุนได้ในเดือนก.ค.67 โดยมีระยะเวลาลงทุนประมาณ 4-5 เดือน ซึ่งคาดจะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท เมื่อเทียบกับ Thai ESG ที่ออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการเพียง 1 เดือน และมีเม็ดเงินลงทุน 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการปรับเงื่อนไขกองทุนดังกล่าว จะส่งผลต่อการสูญเสียรายได้ภาษีประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท

 “การปรับปรุงเงื่อนไขเป็นไปเพราะเราอยากเห็นคนไทยมีช่องทางออมเงิน นอกเหนือไปจากการฝากเงินกับธนาคาร ออมแล้วได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และธุรกิจด้าน อีเอสจี มีความยั่งยืน เป็นเทรนด์ที่ทั้งโลกให้ความสำคัญ” นายพิชัย กล่าว

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และ ตลท. มีแนวทางขับเคลื่อนตลาดทุนไทย ผ่านการส่งเสริมการออม คือ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนไทยอีเอสจี ปรับเงื่อนไขให้ลงทุนได้สูงถึงไม่เกิน 3 แสนบาท เดิม 1 แสนบาท ลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี (นับจากวันซื้อ) จากเดิม 8 ปี เลือกซื้อหุ้นเกี่ยวข้องกับอีเอสจีเป็นหลัก และเพิ่ม Green Token เข้ามาด้วย

“การปรับเงื่อนไขครั้งนี้ครอบคลุมหุ้น 200 ตัวจากเดิมมี 128 ตัว โดยหลังจากได้รับการอนุมัติจาก ครม. แล้ว จะมีการประกาศเงื่อนไขของหุ้นที่จะสามารถซื้อได้ภายใน 2 สัปดาห์ และหากครม. อนุมัติแล้วจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567” นางพรอนงค์ กล่าว

ทั้งนี้ อยากชวนมาทำความรู้จักกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) ทางเลือกการลงทุน พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านภาษี รายงานจากธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ให้ข้อมูลว่า กองทุน ThaiESG คือกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเมื่อวันที่ 21 พ.ย.66 ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ThailESG สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับปีภาษีนั้นๆ และต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุน ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติอนุมัติไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.75

กองทุน ThaiESG มีนโยบายการลงทุนอย่างไร

กองทุน ThaiESG สามารถลงทุนในหุ้นไทย และตราสารหนี้ไทย ที่มีการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน คำนึงถึงปัจจัย ESG ซึ่งย่อมาจาก Environment (E) สิ่งแวดล้อม, Social (S) สังคม และ Governance (G) ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดทุนไทย และสนับสนุนภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับหลัก ESG มากขึ้น

หากมองว่าการลงทุนในกองทุน ThaiESG จะเหมาะกับใครนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว เพื่อให้เงินเติบโตและเห็นโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจในประเทศไทยที่คำนึงถึง ESG
2.ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุน แต่ไม่อยากลงทุนนานถึง 10 ปี เพราะเมื่อเทียบกับ SSF ต้องลงทุน 10 ปีเต็มจึงจะขายได้ ขณะที่การลงทุนใน RMF จะขายหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปี (โดยเฉพาะผู้ที่ปัจจุบันมีอายุ น้อยกว่า 45 ปี)
3.ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากกรอบการลงทุนเพื่อการเกษียณเดิม 500,000 บาท เช่น ผู้มีฐานภาษีสูงกว่า 20% เนื่องจากกรอบ 100,000 บาทสำหรับ Thai ESG สามารถลดหย่อนเพิ่มเติมได้ ไม่นับรวมกับวงเงินในกลุ่มเพื่อการประหยัดภาษีอื่นๆ