ทุบสถิติ! สูงเป็นประวัติศาสตร์ เดือน มี.ค.67 ราคาทองขึ้น 3,950 บาท

ทองบาทละ 4 หมื่นไม่เกินจริง! เดือน มี.ค.67 ราคาทองขึ้น 3,950 บาท รูปพรรณบาทละ 39,050

วันนี้มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ ของแทร้!

เดือน มี.ค. 67 นอกจากราคทองทุบสถิติแพงเป็นประวัติศาสตร์แล้ว

ตลอดทั้งเดือน มี.ค.67 ราคาทองยังขยับขึ้นสูงถึง 3,950 บาท

วันนี้ (30 มี.ค.67) ราคาทองล่าสุด ดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก บาทละ 38,550

รับซื้อ บาทละ 38,450

ทองรูปพรรณ

ขายออก บาทละ 39,050

รับซื้อ บาทละ 37,763.56

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มี.ค.67 ราคาทองคำขึ้นแล้วรวม 3,950 บาท  

1 มี.ค.67 +200

2 มี.ค.67 +400

3 มี.ค.67 หยุด

4 มี.ค.67 +100

5 มี.ค.67 +700

6 มี.ค.67 -50

7 มี.ค.67 +400

8 มี.ค.67 0

9 มี.ค.67 +150

10 มี.ค.67 หยุด

11 มี.ค.67 +50

12 มี.ค.67 +100

13 มี.ค.67 -100

14 มี.ค.67 +100

15 มี.ค.67 +100

16 มี.ค.67  -50

17 มี.ค.67 หยุด

18 มี.ค.67 0

19 มี.ค.67 +50

20 มี.ค.67 +100

21 มี.ค.67 +800

22 มี.ค.67 -300

23 มี.ค.67 0

24 มี.ค.67 หยุด

25 มี.ค.67 +50

26 มี.ค.67 +200

27 มี.ค.67 +100

28 มี.ค.67 +250

29 มี.ค.67 +600

30 มี.ค.67 0

31 มี.ค.67 หยุด

นาทีนี้จะขาย หรือจะเก็บตัดสินใจได้กันหรือยังคะ