ประกาศ! พรุ่งนี้ (17 พ.ค.67) น้ำมันดีเซลขึ้น 50 สต./ลิตร เบนซินลง 40 สต. มีผลตีห้า

เช็ก! ราคาน้ำมันด่วน พรุ่งนี้ (17 พ.ค.67) ดีเซล เบนซิน และแก๊สโซฮอล์ มีปรับราคา มีผลตีห้า

เช็ก! พรุ่งนี้ดีเซลขึ้น ส่วนเบนซินลง

วันนี้ (16 พ.ค.67) นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เห็นว่าแม้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีรายจ่ายลดลงแต่กองทุนน้ำมันฯ ยังขาดสภาพคล่อง ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะนี้ยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากสถานการณ์ด้านสงครามและเศรษฐกิจ กบน. จึงมีมติลดอัตราเงินชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 จาก 2.58 บาท/ลิตร เป็น 1.94 บาท/ลิตร เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลลดลงประมาณวันละ 40.91 ล้านบาท จากวันละ 164.05 ล้านบาท เป็น 123.14 ล้านบาท

การลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทดีเซลในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เป็น 31.94 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.67 เป็นต้นไป

โดย ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร GSH91 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล และพรีเมียมดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 17 พ.ค. 2567

ส่วนบางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 95, E20, E85 -40 สต. ส่วน 91 -20 สต. ยกเว้น Hi Premium 97 (GSH95++) ไม่ปรับ สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิด +50 สต.