ข่าวดี! ลูกหนี้ชั้นดี 15 ธนาคาร ลดดอกเบี้ย 0.25% นาน 6 เดือน

นายกฯ ขอบคุณ สมาคมธนาคารไทย หั่นดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME

ถือเป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้ชั้นดีของ 15 ธนาคาร! 

หลังวานนี้ 25 เม.ย.67 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SME เป็นเวลา 6 เดือน  

สมาคมธนาคารไทย ระบุว่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาดเงินตลาดทุน สมาคมธนาคารไทย และ ธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง (Corporate Responsibility) การช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยธนาคารสมาชิกจะเร่งพิจารณาดำเนินการตามหลักการดังกล่าว และเตรียมความพร้อมของระบบงาน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเปราะบางของแต่ละธนาคารตามบริบทที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด  

สำหรับสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 15 ธนาคาร ที่ร่วมลดดอกเบี้ย มีดังนี้ 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ขอบคุณผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า  ขอบคุณสมาคมธนาคารไทยที่เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคล และ SME ซึ่งเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองสภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน ร่วมกันเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา 


คลิปอีจันแนะนำ

หนูน้อย อัจฉริยะตัวโน้ต