พรุ่งนี้เติมได้ เบนซินลดราคา 30 ส.ต. มีผลเช้า 9 ธ.ค. 65 ตีห้าเป็นต้นไป

น้ำมันเบนซิน ลดราคาอีกแล้ว โดยเช้าวันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 05.00 น. น้ำมันเบนซิน ลดราคา 30 ส.ต. ขณะที่ ดีเซล คงเดิม

น้ำมันเบนซิน กลับมาลดราคาต่อเนื่องอีกครั้ง โดยสถานบริการน้ำมัน ได้แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน 30 ส.ต. ยกเว้น E85 คงราคาเดิม มีผลบังคับใช้ เช้ามืดวันพรุ่งนี้ (9 ธ.ค. 65) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ขณะที่น้ำมันดีเซล ยังคงราคาเดิม

โดยราคาน้ำมัน ปรับเปลี่ยนดังนี้

เบนซิน ลดราคาเป็น 41.86 (-30 ส.ต.)

เบนซิน ซุเปอร์พาวเวอร์ 95 ลดราคาเป็น 39.94 (-30 ส.ต.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ลดราคาเป็น 34.45 (-30 ส.ต.)

แก๊สโซฮอล์ 91 ลดราคาเป็น 34.18 (-30 ส.ต.)

E20 ลดราคาเป็น 32.74 (-30 ส.ต.)

ใครยังไม่ได้เติม รอตอนเช้าวันพรุ่งนี้ค่อยเติมกันนะครับ

คลิปอีจันแนะนำ
ไปอีกคัน กลับอีกคัน