ยื้อได้ยื้อ! เบนซินลง 30 สต.มีผลตีห้า 20 ก.พ.67

ใครยังไหวยื้อให้สุด! เติมน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซินลง 30 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

ยินดีกับผู้ใช้รถค่ะ น้ำมันเบนซินลง 30 สตางค์ มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (20 ก.พ.67) ดังนี้

โดย ปตท. แจ้งว่า น้ำมันเบนซินปรับลดราคา 0.30 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

ส่วนบางจาก กลุ่มเบนซินลง 30 สตางค์

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ไม่เปลี่ยนแปลง

ไฮดีเซล S B7 ไม่เปลี่ยนแปลง

ไฮดีเซล S ไม่เปลี่ยนแปลง

ไฮดีเซล B20 S ไม่เปลี่ยนแปลง

ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ไม่เปลี่ยนแปลง

แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ปรับลด 0.30 บาท ต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ปรับลด 0.30 บาท ต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ปรับลด 0.30 บาท ต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ปรับลด 0.30 บาท ต่อลิตร

ทั้งนี้ ในดือน ก.พ.67 ราคาน้ำมันปรับขึ้น 2 ครั้ง คือ มีผล 13 ก.พ. ขึ้น 40 สตางค์ และ มีผล 16 ก.พ. ขึ้น 40 สตางค์ ส่วนครั้งนี้เป็นการปรับราคาครั้งที่ 3 และเป็นการปรับลงครั้งแรกของเดือน โดยน้ำมันเบนซินลง 30 สตางค์ มีผลตี 5 วันที่ 20 ก.พ.67


คลิปอีจันแนะนำ

แว่นตาฟรี เพื่อคนจน…