#นิด้าโพล เผย วัยตั้งตัวไม่ยอมมีลูก เพราะกลัวเวรกรรมที่ทำไว้กับพ่อ-แม่

สยองหนัก! #นิด้าโพล เผย วัยตั้งตัวไม่ยอมมีลูก เพราะกลัวเวรกรรมที่ทำไว้กับพ่อ-แม่ แนะรัฐผุดมาตรการกระตุ้น ‘รีดภาษีเงินได้คนไม่มีลูก-มีหน่วยงานจัดหาคู่’

คนโสด แต่งงานช้า ไม่อยากมีลูก กระทบเด็กเกิดน้อย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจและผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติกระทบโครงสร้างเศรษฐกิจ

ด้าน ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องมีลูกกันเถอะน่า ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.66 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการมีลูกในปัจจุบัน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงสถานะการแต่งงานและการมีลูก พบว่า ตัวอย่าง 29.39% ระบุว่า เป็นโสดและไม่มีแฟน รองลงมา 26.57% ระบุว่า แต่งงานจดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว 20.92% ระบุว่า เป็นโสดแต่มีแฟนแล้ว 10.99% ระบุว่า แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูกแล้ว 4.58% ระบุว่า แต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก

2.52% ระบุว่า เป็นแม่หรือพ่อเลี้ยงเดี่ยว (หม้ายที่มีลูกแล้ว โสดและมีลูกแล้ว) 1.98% ระบุว่า แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูก และมีคู่ครอง (อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน) และมีลูกแล้ว ในสัดส่วนที่เท่ากัน และ 1.07% ระบุว่า มีคู่ครอง (อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงาน) แต่ไม่มีลูก

เมื่อสอบถามผู้ที่ยังไม่มีลูก (จำนวน 759 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการอยากมีลูก พบว่า ตัวอย่าง 53.89% ระบุว่า อยากมี รองลงมา 44% ระบุว่า ไม่อยากมี และ 2.11% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ เมื่อสอบถามผู้ที่ไม่อยากมีลูก (จำนวน 334 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่อยากมีลูก พบว่า ตัวอย่าง 38.32% ระบุว่า ไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูก และเป็นห่วงว่าลูกเราจะอยู่อย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน

ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมา 37.72% ระบุว่า ไม่อยากมีภาระต้องดูแลลูก 33.23% ระบุว่า ต้องการชีวิตอิสระ 17.66% ระบุว่า กลัวเลี้ยงลูกได้ไม่ดี 13.77% ระบุว่า อยากให้ความสำคัญกับงานมากกว่า 5.39% ระบุว่า สุขภาพตนเองหรือคู่ครองไม่ค่อยดี 2.10% ระบุว่า กลัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จะไม่ดี ทำให้ลูกที่เกิดมาไม่ดีไปด้วย และ 0.90% ระบุว่า กลัวกรรมตามสนองเนื่องจากเคยทำไม่ดีไว้กับพ่อ แม่

ส่วนความกังวลต่อจำนวนเด็กเกิดใหม่ในอนาคตว่าจะมีน้อยมาก พบว่า ตัวอย่าง 50.53% ระบุว่า ไม่กังวลเลย รองลงมา 23.13% ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล 17.79% ระบุว่า ค่อนข้างกังวล และ 8.55% ระบุว่า กังวลมาก

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงมาตรการที่รัฐควรสนับสนุนเพื่อให้คนไทยมีลูก พบว่า ตัวอย่าง 65.19% ระบุว่า สนับสนุนการศึกษาฟรีในประเทศจนถึงขั้นสูงสุดสำหรับคนมีลูก รองลงมา 63.66% ระบุว่า รัฐอุดหนุนค่าเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ 15 ปี 30% ระบุว่าลดภาษีเงินได้สำหรับคนมีลูก 29.47% ระบุว่า เพิ่มวันลาให้แม่และพ่อในการเลี้ยงดูลูก 21.91% ระบุว่า มีเงินรางวัลจูงใจที่สูงสำหรับเด็กแรกเกิด

19.92% ระบุว่า อุดหนุนทางการเงินแม่ พ่อเลี้ยงเดี่ยว 17.18% ระบุว่า พัฒนาและอุดหนุนการเงินศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก 9.85% ระบุว่า มีบริการฟรี ศูนย์ผู้มีบุตรยาก 7.48% ระบุว่า เพิ่มภาษีเงินได้สำหรับคนไม่มีลูก 5.5% ระบุว่า รัฐเปิดช่องทางในการอุ้มบุญมากขึ้น 4.89% ระบุว่า รัฐมีหน่วยงานจัดหาคู่ให้กับคนไทย 2.75% ระบุว่า รัฐไม่จำเป็นต้องมีมาตรการใดๆ และ 0.76% ระบุว่า ไม่ทรบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

คลิปอีจันแนะนำ
คลิปโซเชียล หนูไม่ทนแล้ว! หนูจะหนีออกจากบ้าน