แวะปั๊มเติมเต็มถัง! น้ำมันขึ้น 40 สต. มีผลตีห้า พรุ่งนี้ (16 ก.พ.67)

ปตท. ประกาศปรับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต. ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดและ E85 คงเดิม มีผลตีห้า พรุ่งนี้ (16 ก.พ.67)

วันนี้ (15 ก.พ.67) ปตท. ประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดและ E85 คงเดิม มีผล 16 ก.พ. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้

ULG = 46.24, GSH95 = 38.35, E20 = 36.24, GSH91 = 36.58, E85 = 35.99, พรีเมี่ยม GSH95 = 45.74, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร