เฮ! บัตรคนจน 14.9 ล้านคน กลุ่มแรกได้รับแจกเงิน 1 หมื่น ก.ย.นี้

แจกไวกว่าเดิม! ครม.มีมติให้แจกเงิน 1 หมื่นบาทกลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ถือบัตรคนจน 14.98 ล้านคน เป็นกลุ่มแรก ภายใน 30 ก.ย.67

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงิน 122,000 ล้านบาท สำหรับเป็นงบกลางปี เพื่อเป็นรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการเพิ่มเติม จำนวน 10,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 112,000 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้จะนำไปดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet)

นอกจากนี้ นายชัย กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้แจกเงิน 1 หมื่นบาท หรือดิจิทัลวอลเล็ตให้กลุ่มเปราะบาง หรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 14.98 ล้านคน เป็นกลุ่มแรก ภายใน 30 ก.ย.67 เนื่องจากต้องใช้งบประมาณกลางปี 67 จำนวน 122,000 ล้านบาท ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเงินที่จะใช้ในปี 2567 ต้องใช้จ่ายภายในปีงบประมาณเท่านั้น คือต้องภายใน 30 ก.ย.67 ดังนั้นจะเร่งขั้นตอนการเปิดรับลงทะเบียนให้เร็วขึ้น

ก่อนหน้านี้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเปิดให้ลงทะเบียนไตรมาส 3 และจะเริ่มแจกเงินไตรมาส 4

สำหรับเกณฑ์แจกเงินดิจิทัล 1 หมื่น มีเงินฝากไม่เกิน 5 แสน นับ มี.ค.67 อายุ 16 ปี ภายใน 30 ก.ย. 67

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :