พรุ่งนี้ (4 เม.ย.67) น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สต. มีผลตีห้า

ปตท.ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลตีห้า พรุ่งนี้ (4 เม.ย.67) ส่วนบางจากปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลปรับเฉพาะผลิตภัณฑ์ Hi Premium Diesel S B7 ขึ้น 50 สต.

ประกาศน้ำมันขึ้นอีกแล้ว ขึ้น 2 วันติด!

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 ทั้ง ปตท.และบางจาก ก็ประกาศขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต. มีผล 3 เม.ย.67 วันที่ 3 เม.ย.67 ก็ประกาศขึ้นราคาน้ำมันอีก 40 สต.มีผล 4 เม.ย.67

วันนี้ (3 เม.ย.67) ปตท. ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมี่ยมดีเซล B7 เพิ่มขึ้น 40 สต.ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 4 เม.ย. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 47.84, GSH95 = 39.95, E20 = 37.84, GSH91 = 38.48, E85 = 37.59, พรีเมี่ยม GSH95 = 47.64, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ส่วนบางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 ส.ต. ยกเว้น Hi premium 97 ไม่ปรับ สำหรับกลุ่มดีเซลปรับเฉพาะผลิตภัณฑ์ Hi Premium Diesel S B7 +50 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม BCP Retail Price: GSH95S EVO 39.95/ GSH91S EVO 38.48/ GSH E20S EVO 37.84 / GSH E85S EVO 37.59/ Hi Premium 97 (GSH95++) 49.44/ Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 44.14 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)