เติมเต็มถังด่วน! น้ำมันขึ้น 40 สต. มีผลตีห้า 29 ก.พ.67

น้ำมันเบนซินขึ้น 40 สต./ลิตร ส่งท้ายเดือน ก.พ.67 มีผลตีห้า 29 ก.พ.67

โปรดทราบ! พรุ่งนี้มีปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน ปรับขึ้นราคา 40 สตางค์/ลิตร  ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

วันนี้ (28 ก.พ.67) ปตท. ประกาศขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 40 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 29 ก.พ. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 46.34, GSH95 = 38.45, E20 = 36.34, GSH91 = 36.68, E85 = 36.09, พรีเมี่ยม GSH95 = 45.84, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร

ส่วนบางจาก ปรับราคาน้ำมันเฉพาะผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ +40 ส.ต. ยกเว้น Hi premium 97 ไม่ปรับ สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม