5 สิ่งควรทำเพื่อปลดหนี้ให้สำเร็จ

อยากแก้หนี้ อยากปลดหนี้ ต้องทำ 5 สิ่งควรทำเพื่อปลดหนี้ วิธีที่จะช่วยให้คนเป็นหนี้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้สำเร็จ

เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ เพื่อรักษาเครดิตและความน่าเชื่อถือของตัวเองในเรื่องการเงิน

วันนี้ อีจัน มี 5 สิ่งที่ควรทำเพื่อแก้หนี้และปลดหนี้ได้สำเร็จ มาบอกกัน

1.ไม่ก่อหนี้เพิ่ม

เรื่องนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกของการหยุดวงจรการก่อหนี้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม ก็จะไม่กู้หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบมากินอยู่ใช้จ่าย ไม่ใช้เงินต่อเงิน หรือการหมุนเงินเอาก้อนนั้นมาโปะก้อนนี้ ถ้าหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ได้ก็หยุดสร้างหนี้ต่อไปเรื่อยๆ ได้

2.ทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า 6-12 เดือน

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่จะบอกเส้นทางและอุปนิสัยทางการเงินของบุคคล ซึ่งการทำงบประมาณการเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนทำให้สามารถเห็นอนาคตล่วงหน้าได้

3.บริหารรายจ่าย วางแผนการออม

การบริหารรายจ่ายเป็นขั้นตอนสำคัญในการปลดหนี้ ซึ่งต้องแบ่งสัดส่วนของเงินที่ใช้จ่าย เงินออม และเงินชำระหนี้

นอกเหนือจากเงินที่แบ่งไว้ใช้จ่ายและชำระหนี้แล้ว ควรเก็บออมเงินให้ได้อย่างน้อย 10% ของเงินเดือน ถ้าไม่ไหวอาจออมเงิน 5% ของเงินเดือน หรือถ้ายังไม่ไหวให้เริ่มออมเงินที่ 3% ของเงินเดือน

4.วางแผนในการชำระหนี้ หันหน้าเจรจากับเจ้าหนี้

การวางแผนชำระหนี้ที่ผ่อนจ่ายให้มากกว่าการชำระหนี้ขั้นต่ำ หรือยอดที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน การจะทำได้ต้องมีกระแสเงินสดที่เหลือในแต่ละเดือนเป็นบวกเสมอ และพยายามปิดชำระหนี้ทีละรายการจนกว่าจะหมด รายการใดที่ผ่อนจ่ายไม่ไหว หรือจ่ายได้เพียงบางส่วนให้หันหน้าเจรจากับเจ้าหนี้

5.เพิ่มรายได้

เพิ่มรายได้ควรถือเป็นขั้นตอนแรก แต่ในที่นี้ขอยกมาเป็นขั้นตอนสุดท้าย เนื่องจากบางครั้งการเพิ่มรายได้ไม่สามารถทำได้ทันที เมื่อเทียบกันกับการบริหารรายจ่าย หรือการเจรจากับเจ้าหนี้กลับเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายกว่าในการลงมือทำ แต่ถ้าสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้จากความถนัดหรือความสามารถที่มี เช่น การรับทำอาหารให้กับเพื่อนที่ทำงาน นอกจากช่วยสร้างรายได้แล้ว ยังสามารถทำกินในครอบครัวได้

อยากแก้หนี้ อยากปลดหนี้ ลองทำ 5 วิธีนี้ดูนะคะ เพื่อหนทางสู่ความสำเร็จในการแก้หนี้

อ้างอิงข้อมูลจาก : สาระหนี้ คลินิกแก้หนี้

คลิปอีจันแนะนำ
คลิปนาทีผัวปืนโหด ทำปืนลั่นใส่หัวเมียดับ