ช้อปดีมีคืน ปี’66 ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้

เริ่มแล้ว! ช้อปดีมีคืน ปี’66 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.66 มาดูกันว่าซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้

ใครกำลังเล็งจะใช้ ช้อปดีมีคืน เพื่อลดหย่อนภาษี ปี 2566 มาดูกันว่าใช้ซื้ออะไรได้บ้าง

สำหรับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.66

วันนี้ (2 ม.ค.66) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ซึ่งใช้ลดหย่อนภาษีปี 2566 จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษี ได้เริ่มมาตรการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 ก.พ.66 แบ่งเป็น

1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทที่เหลือ จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

สำหรับสินค้าประเภทหนังสือ e-book และสินค้า OTOP จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินด้วย

ผู้ประกอบการ อยากร่วม “ช้อปดีมีคืน” ต้องอ่าน!

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ ได้แก่

ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ค่าซื้อยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายชื่อผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.rd.go.th สอบถามโทร.1161

คลิปแนะนำอีจัน
เปิบพิสดารแห่งปี 2565