ชาวนาเตรียมเช็ก! ประกันรายได้ข้าว เข้าบัญชี 15 ก.พ.นี้

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 18 ชาวนารับเงิน 15 ก.พ.นี้

11 ก.พ. 66 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการ ประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 18 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ. 66 ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,644.35 บาท ชดเชยตันละ 355.65 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,690.40 บาท

3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,135.11 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

4.ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,993.02 บาท ชดเชยตันละ 6.98 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 209.40 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,550.07 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และ ข้าวเปลือกจ้าวเท่านั้น ที่ได้รับเงินส่วนต่างในงวดนี้ ส่วนที่เหลือไม่ต้องชดเชย โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 18 ในวันที่ 15 ก.พ. 66

ซึ่งงวดนี้มีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5,744 ครัวเรือน

คลิปแนะนำอีจัน
ครูห้ามพูดไทย ก็สปีคอิงลิช ลั่นสนามซะเล๊ย