22 พ.ย.65 น้ำมันลดราคา สูงสุด 40 สตางค์

น้ำมันลดราคา ติดกัน 3 ครั้ง 22 พ.ย. 65 ราคาน้ำมัน ลดสูงสุด 40 สตางค์

ข่าวดี น้ำมันลดราคา เป็นครั้งที่ 3 ในเดือน พฤศจิกายน 2565

โดยในวันที่ 22 พ.ย.65 นี้ แก๊สโซฮอล์ จะลดราคา สูงสุดถึง 40 สตางค์

เปิดราคาน้ำมัน ในวันที่ 22 พ.ย.65

น้ำมันดีเซล 34.94 บาท (ไม่ลดราคา)

แก๊สโซฮอล์ 95 ลดราคา 40 สตางค์ ราคาอยู่ที่ลิตรละ 35.45 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลดราคา 40 สตางค์ ราคาอยู่ที่ลิตรละ 35.18 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลดราคา 40 สตางค์ ราคาอยู่ที่ลิตรละ 34.34 บาท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 ลดราคา 20 สตางค์ อยู่ที่ราคา 33.54 บาท

คลิปอีจันแนะนำ
คลิปนาทีผัวปืนโหด ทำปืนลั่นใส่หัวเมียดับ