ทั่วไทย แห่ยืนยันตัวตน ‘บัตรคนจน’ แล้ว 11.38 ล้านคน

กระทรวงการคลัง เปิดยอดยืนยันตัวตน ‘บัตรคนจน’ แล้ว 11.38 ล้านคน หรือ 78% ของผู้ผ่านเกณฑ์ 14.59 ล้านคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน กระแสดีไม่เลิก โดยกระทรวงการคลัง แจ้งความคืบหน้าโครงการ ที่กินเวลามา 4 สัปดาห์ แล้ว 

สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ถึงวันที่ 21 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. มีดังนี้

  • ยืนยันตัวตนสำเร็จ

จำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 77.99 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย)

  • อยู่ระหว่างอุทธรณ์

ผู้ยื่นอุทธรณ์ผลไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 21 มี.ค.66 เวลา 13.00 น. กระทรวงการคลัง แจ้งว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย

  • ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จยื่นอุทธรณ์ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง คือ

1.ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2.ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ (ผู้มีสิทธิ) ภายในวันที่ 26 มี.ค.66 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

คลิปอีจันแนะนำ
ย้ายเต็นท์ แบบใหม่แบบสับ สามัคคียืนหนึ่ง